Budgetförslag

Tio siffror intresserar makten,
flera finns där icke att beundra.
Mjölk och honung synes ej i trakten,
mer av en hyperboreisk tundra.

Fattigdom och krig berör för många,
våra täta länder är för trånga.
Mänsklighet är fråga om volymer,
politik om slipsar och kostymer.

PÅLSON

You May Also Like