Budgetförslag

Tio siffror intresserar makten,
flera finns där icke att beundra.
Mjölk och honung synes ej i trakten,
mer av en hyperboreisk tundra.

Fattigdom och krig berör för många,
våra täta länder är för trånga.
Mänsklighet är fråga om volymer,
politik om slipsar och kostymer.

PÅLSON

Liknande artiklar