Även ungdomsarbetslösheten är på väg ner, enligt Arbetsförmedlingen…

Fortsatt minskning av arbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 78.000 personer. Det visar de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen.

I slutet av maj var 334.000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent, att jämföras med 7,9 procent för ett år sedan. I maj fick nära 35.000 arbetslösa personer ett jobb.

Även ungdomsarbetslösheten på väg ner

Även bland ungdomar minskar arbetslösheten. I slutet av maj var 36.000 ungdomar i åldern 18–24 år inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med 16.000 på ett år och motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent. För ett år sedan var arbetslösheten 10,0 procent.

Långtidsarbetslösa

Av de arbetslösa har mer än 164.000 personer varit utan ett jobb i ett år eller mer. Det är 25.000 färre än för ett år sedan. Däremot ökar antalet arbetslösa som varit utan arbete i två år eller mer med drygt 4.000 till 98.000 personer.

Fortsatt hög arbetslöshet i Sörmland

I Sörmland ligger arbetslösheten just nu på 9,2 procent jämfört med 10,4 procent för ett år sedan. Siffrorna har alltså sjunkit något, men Sörmland fortsätter att ligga ganska mycket över riket i snitt vad gäller antalet arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten i Sörmland ligger just nu på dystra 11,3 procent.

I morgon onsdag presenteras Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022 som visar Arbetsförmedlingens bedömning av hur arbetsmarknaden kommer att utveckla sig under 2022–2023…

You May Also Like