För tusende gången – Rör inte aborträtten!

Hur mobiliserade får abortmotståndarna bli innan vi vaknar upp och ser att abortlagen är hotad? Hotet är inte en slump, med tanke på de högervindar som viner runt oss just nu. De hotande, föreslagna förändringarna av lagen kommer att drabba människor och orsaka lidande.

Sverigedemokraterna är ute på hal is i abortfrågan, med bland annat deras vilja att sänka antalet veckor som det går att utföra en abort. Det är en av anledning till att det är viktigt att se över denna fråga så den inte får mer plats hos abortmotståndarna än vad den redan har.

Vi dömer lätt folk som gör abort. Att det skulle vara något skamligt för dessa personer som väljer att genomgå detta.
Ansvaret och skulden läggs ofta helt och hållet på personen som genomgår aborten och ingenting alls på den andra personen som är inblandad.

När vi kollar tillbaka i historien och ser att åsikterna som finns idag inte har förändrats hos dem som är abortmotståndare. Att vi fortfarande beskriver andras val som en åsikt som vi kan driva fram. Respektlöst så tar personer med makt över och utan att tänka på konsekvenserna utsätts andra för dessa bestämmelser eller åsikter.

Samhället måste bli bättre när de gäller frågor som rör abort. Att kanske ska inte fokuset ligga på själva aborten i sig, utan att lägga energin på till exempel sexualupplysning och information.

Vilket nederlag skulle det då vara om abortlagen börjar diskuteras i Sverige så som den har gjort i många andra länder i Europa?
Precis som för dessa länder, så kommer det bli förödande. Både när det gäller stigman men också lidandet och riskerna för personerna som inte får genomgå en abort som behöver det.

Vilja ha barn och kunna ha barn är inte samma sak. Men om en vill eller inte borde inte vara en anledning i abortdiskussionen. Det handlar om att personer med livmoder ska kunna bestämma själva. Att vi ska väcka opinion på andras liv och hälsa när dessa saker inte handlar om oss. Fokus ska ligga på detta.

Vi tar denna lag för givet och det finns många anledningar varför abortfrågan diskuteras fortfarande. En av orsakerna är att det ännu är tabu.

Och så länge vi kommer ha denna patriarkala struktur i vårt samhälle så måste vi slåss för våra rättigheter.

Rör inte aborträtten!

Linnéa Lindbom