Barn med autism i dataundervisning. Från Camagüey. Foto: Joven Club

FN hyllar Kubas insatser för barn med funktionsnedsättningar

FN:s Global Education Monitoring Report (UN-GEM) hyllar Kubas utveckling vad gäller inkludering och specialutbildning.

“I Kuba inkluderas barn med funktionsnedsättningar tidigt i utvecklingsprogram. Stöd ges till alla barn, också på landsbygden. Delvis som en del i programmet Utbilda ditt barn, vilket når fler än 5 000 barn med funktionsjusteringar”, rapporterar FN.

UN-GEM 2020 utvärderade olika länders framsteg inom utbildning i förhållande till Hållbar Utvecklings Agendatill 2030 (the Sustainable Development Agenda for 2030). Vad gäller dess fjärde målsättning strävar agendan för samma möjligheter till utbildning oavsett kön, funktionsnedsättning eller geografisk plats som ett sätt att garantera social-, personlig- och yrkesmässig utveckling.

Rapporten utvärderar närvaro vid grundutbildning i utvecklingsländer som Nigeria och Djibouti, där färre än 70 procent av barnen är i skolan. I motsats till det har Kuba och Vietnam en fullständig täckning vad gäller utbildning.

Kubas Utbildningsprogram för sexualitet strävar efter att stärka lärarnas roll i utbildning om sexualitet samt förhindra spridning av HIV och andra sexuellt överförda infektioner. Det görs utifrån ett köns- och sexuella rättighetsperspektiv genom hela den grundläggande läroplanen, valfria studier och i högre studier, slår rapporten fast.

Enligt UN-GEM beror Kubas resultat inom utbildning på regeringens politik som garanterar utbildning som en grundläggande mänsklig rättighet, trots USA:s blockad mot den karibiska ön.

Rapporten understryker Kubas ansträngningar att ge en sammanhållen grundskole-, gymnasie- och universitetsutbildning också under pandemin. Det i en situation som sätter utbildning i fara i hela världen.

Telesur

UN Acknowledges Cuba’s Development in Education

Artikeln tidigare publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida

Översättning: Zoltan Tiroler

You May Also Like