Flygplanskaparen Martinez tas emot med öppna armar i Miami.

Flygplanskapare får asyl i USA – Kraftfulla protester från Kuba

USA ignorerar internationella avtal som de skrivit på, liksom överenskommelser med Kuba. För några årtionden sedan kapade flera USA-medborgare plan och flydde till Kuba. Så småningom kom de båda länderna överens om att inte tillåta denna farliga trafik. Men USA väljer vilka lagar och överenskommelser det följer.

*****

Artikel 1:
Kubas utrikesministerium (MINREX), Havanna den 27 februari 2023.
Cuba protesta enérgicamente el otorgamiento de asilo en Estados Unidos a secuestrador de nave aérea.

Artikel 2:
José Manzaneda,
Cubainformación 230302 (med utförliga källhänvisningar i originalet)
Asilo político: el premio por robar un avión cubano.
Översättning: Christine Vaple.
Artiklarna har tidigare varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

******

Den 27 februari 2023 kallade vice utrikesminister Carlos Fernández de Cossío Förenta staternas chargé d’affaires Benjamin Ziff till utrikesministeriet för att formellt framföra Kubas starka protest mot att den kubanske medborgaren Rubén Martínez Machado, som är gärningsman bakom kapningen av ett civilt kubanskt flygplan den 21 oktober 2022, beviljas politisk asyl.

Utrikesministeriet hade i fyra tidigare verbalnoter begärt att förövaren av denna flygkapning och flygplanet, som tillhör Empresa Nacional de Servicios Aéreos S.A. (ENSA), ska återlämnas. I dessa noter, liksom vid detta tillfälle, upprepas att flygplanskapning utgör brott som definieras i flera internationella konventioner som ratificerats av Kuba och Förenta staterna, att denna handling utgör en kränkning av kubanskt luftrum, driftssäkerhet och flygbestämmelser i enlighet med bestämmelserna i bilagorna till konventionen om internationell civil luftfart (Chicagokonventionen), och att straffrihet för handlingar av detta slag utgör ett negativt och farligt prejudikat.

Att bevilja politisk asyl till en person som begått kapning av ett flygplan i migrationssyfte utgör också ett brott mot bestämmelserna i den gemensamma förklaringen om migration som undertecknades av båda länderna den 12 januari 2017, där det fastställs att parterna är skyldiga att “resolut motverka olagliga handlingar som är kopplade till irreguljär migration, främja ett effektivt bilateralt samarbete för att förebygga och lagföra människohandel samt brott i samband med migrationsrörelser som äventyrar deras nationella säkerhet, inklusive kapning av flygplan och fartyg”.

Viceministern erinrade om att historien om flygplanskapning, som uppmuntras och tolereras av Förenta staterna i syfte att destabilisera och skapa politisk fientlighet mot Kuba, har en känd historia med mycket negativa och känsliga konsekvenser, vilket bör tjäna som en läxa för Förenta staternas regering att ta ansvar inför sådana allvarliga handlingar.

Kubas utrikesministerium beklagar detta beslut av Förenta staternas regering och dess rättssystem, som i praktiken gör dem till medbrottslingar och främjare av sjöröveri och flygkapningar, brott som, om de tolereras och skyddas, skulle kunna uppmuntra till liknande olagliga handlingar med negativa återverkningar för båda ländernas nationella säkerhet.

Havanna den 27 februari 2023 

Cuba protesta enérgicamente el otorgamiento de asilo en Estados Unidos a secuestrador de nave aérea

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Politisk asyl i USA om du kapar ett kubanskt flygplan

Om en pilot från Haiti, Dominikanska republiken eller Jamaica kommer illegalt till USA skulle rubrikerna vara: “Flygkapare fängslad i USA” eller “Pilot som stal litet plan gripen och utvisad”. Men eftersom denne är kuban förändras nyheten och sättet att berätta den radikalt: “En (USA-) domare beviljar politisk asyl till pilot som flydde från Kuba i ett ryskt plan”.

Planet som Martínez kapade. Foto: Prensa Latina

Men från vad och vem ”flydde” han? Vem jagade honom? Ingen, absolut ingen. Men bara för att han är kuban har han beviljats politisk asyl i USA, eftersom han känner en “trovärdig rädsla” för “allvarliga konsekvenser från de kommunistiska myndigheterna” om han skulle “återvända till Kuba”.

Självklart, eftersom han på Kuba – liksom i t.ex. Japan! – i enlighet med internationella konventioner, skulle åtalas för flygplanskapning och brott mot flygsäkerheten, samt för stöld av allmän egendom (ett flygplan) och av en ransonerad vara i hans land (bränsle).

Men för att förgylla denna fars är de vanliga lögnerna nödvändiga: att han på Kuba “kan bli skjuten” eller “torterad” (båda påståendena en ren och skär lögn) och att han redan har haft “två incidenter” med “den kubanska regeringen”. För vad? För bensinstöld (igen) och ett gräl “med några poliser”. Något så otroligt allvarligt att hans “liv skulle vara i fara” på ön.

Rubén Martínez – så heter han – är bara ytterligare en ekonomisk migrant, liksom hundratusentals andra i hela regionen. En som i vilket fall som helst har “flytt” eller “rymt” från den brist, de materiella svårigheter och den ekonomiska kris som hans land genomgår, till stor del på grund av den blockad och de sanktioner som införts av den regering som nu har beslutat att göra honom till en “politiskt förföljd person”.

Han erkänner själv att hans beslut var av ekonomiska skäl: en lön “som inte går att leva på” och “bristande möjligheter att blomstra ekonomiskt” säger han. På grund av en kriminell blockad som blockerar hans lands inkomster, investeringar och krediter? Nej, att säga detta skulle innebära omedelbar utvisning. Då är det är bättre att säga att det beror på att “det inte finns någon frihet i det kommunistiska systemet”.

Han säger till media att han “hoppas få ett jobb i USA, helst som pilot” och att “han har bevis för att han var bäst i klassen vid flygskolan på Kuba, där han tog examen med utmärkelser”. Vet ni förresten hur mycket den flygskolan kostade honom? Inte ett öre.

Ytterligare några episka inslag i medieberättelsen: pilotens “dramatiska ankomst”, den “skrämmande flygningen mot friheten” … Och så propagandamantrat om “frihet”: “Jag fattade beslutet att riskera mitt liv för att få vara fri”, jag är “glad över att ha nått till frihetens land”, förklarade han.

Så fungerar denna skamliga politiska, mediala och rättsliga fars, som otroligt nog inte väckt minsta skandal.

José Manzaneda,
Cubainformación 230302
(med utförliga källhänvisningar i originalet)

Asilo político: el premio por robar un avión cubano

Läs mer:

  • Kapat kubanskt flygplan har landat i Florida – svensk-kubanska.se, 23 oktober 2022

You May Also Like