Sån här reklam finns faktiskt, Bild från fotocommunity.de.

Fantababy – Om den dödliga reklamen

För många år sedan fanns begreppet “Fantababy”. Det var de stora läskedryckstillverkarna som gjorde reklam i fattiga länder, där man på reklamskyltar visade upp trinda, välgödda och vita småbarn tillsammans med bilder på, till exempel. Fantaflaskor. Därav uttrycket “Fantababy”

Avsikten var att ge sken av att Fanta var nyttigt för spädbarn. Om de vita barnen på reklamtavlorna blir så välmående av Fanta, måste det naturligtvis funka så för alla barn.

Nu hör jag på nyheterna P1 att WHO och Unicef kritiserar tillverkare av bröstmjölksersättning för att bryta mot den “uppförandekod” från 1981 gällande reklam som antyder att bröstmjölksersättning är bättre än modersmjölk.

Man vänder sig till mödrar i tredje världen för att få dem att avstå amning till förmån för bröstmjölksersättning..

Försåtligt låter företagen sprida budskapet med hjälp av “influencers”, bland annat hälso- och sjukvårdspersonal, vilket ju ger en garanti för sanning och trygghet.

Man delar även ut gratisprover med mjölkersättning till nyblivna mödrar.

Reklam sprids även i olika vetenskapliga tidskrifter.

Ett problem i fattiga länder kan vara att hitta rent vatten att blanda bröstmjölksersättningen med, vilket i många fall leder till att spädbarn dör:

“Att inte uteslutande amma sitt barn under de sex första månaderna och i stället ge barnet bröstmjölksersättning kan vara både dyrt och farligt. Bröstmjölksersättning som substitut till amning är särskilt farligt i områden där risken för infektioner är stor eller där det är svårt att få tag på rent vatten. Av alla barn i låginkomstländerna är det endast 42 procent som uteslutande ammas under sina första sex månader i livet”, skriver Unicef i en rapport med rubriken “Bröstmjölksersättning ökar risken”.

Motsvarande siffra för Sverige är 72 procent (2019) enligt en rapport från Socialstyrelsen. Då ska man ha med i bilden att i Sverige har vi nästan obegränsad tillgång till rent och friskt vatten.

Bröstmjölksindustrin omsätter cirka 500 miljarder kronor om året.

I inslaget i Sveriges Radio ville man av någon anledning inte nämna vilka industrier det gäller.

Lästips och lyssnatips:

PS. Det finns naturligtvis omständigheter där det är jättebra att det finns mjölkersättningsmedel. Men modersmjölken är den absolut bästa födan för ett spädbarn. Därför är det så cyniskt att försöka förmå mödrar att avstå från amning.

Rolf Waltersson

You May Also Like