När kommuner och regioner spekulerar på börsen

Jag hör på nyheterna Sveriges Radio P1 ett kort inslag att omkring hälften av landets kommuner och samtliga regioner utom Stockholm och Skåne förlorat “hundratals miljoner” på grund av den senaste tidens börsnedgång.

Örebro kommun har förlorat 395 miljoner kronor på grund av fallande börskurser. John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro, förklarar dock att “förlusten bara är teoretisk” och att det först är när aktierna säljs som man vet det verkliga resultatet.

Men aktiernas värde måste bokföras i bokslutet där det “på pappret” blir en minuspost.

Det här är inte första gången Sveriges kommuner ger sig in på spekulationsmarknaden. Första gången jag hörde om det var väl i början på 1980-talet då Skövde (?) kommun planerade att tjäna pengar genom att låna ut sin oljereserv. Det hela slutade med fiasko och en rejäl brakförlust.

Därefter var det flera kommuner, bland annat Stockholm, där ekonomitjänstemän, på order eller eget initiativ (?), började spekulera med kommunens pengar genom att handla med aktieoptioner och aktieterminer.

Även detta barkade åt helvete och slutade med hundratals miljoner i bortspelade skattepengar:

“Optioner och terminer passar dig som vill öka din avkastning eller minska risken i din värdepappershandel. Du bör vara aktiv och följa marknaden noga, eftersom derivat också kan innebära stora risker”, skriver Swedbank i en förklaring till vad optioner och terminer är.

Jag minns att det blev stora, svarta rubriker och att tjänstemännen, och ev. ansvarigt kommunalråd, fick hård kritik för att ha “spelat bort” hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar.

På den tiden satt jag i kommunfullmäktige här i Eskilstuna där jag i en interpellation ställde några frågor. Bland annat om Eskilstuna kommun också placerade skattepengar på börsen. Jag fick svaret att kommunen inte gjorde det. Och vad jag hört på senare tid är Eskilstuna en av kommunerna i landet som, klokt nog, inte spelar roulett med skattepengar.

Vad jag dock funderar över, då som nu, är vad man var upprörd över. Var det själva spekulerandet med skattepengar? Eller var det att man varit “oskicklig” genom att spekulerandet gått med förlust?

Hade tjänstemännen i Stockholm blivit “hjälteförklarade” om det i stället hade slutat med hundratals miljoner i vinst.

Samma fråga är relevant att ställa nu. Är man bara bekymrad över att aktiespekulationen går minus? Eller ser man några etiska och moraliska problem med att över huvud taget använda skattebetalarnas pengar till aktiespekulation.

Vem vet, kanske man “råkar” ha aktieposter i vapenindustrier, i banker som är intrasslade i ekonomisk brottslighet och penningtvätt, i företag som utnyttjar barnarbetare och så vidare.

Är man utan skrupler och bara vill tjäna pengar är det just nu läge att satsa just på vapenindustriaktier.

Lästips:

PS. När jag snabbläser “Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning” hittar jag en skrivning under rubriken “Hållbara och ansvarsfulla placeringar”:

Som en ansvarsfull investerare ska Örebro kommun möjliggöra en god långsiktig avkastning genom att placera tillgångar i hållbara företag, samt identifiera och uppmuntra förvaltare och företag som verkar för att uppfylla FN:s globala mål för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling.

Som jag skrev inledningsvis, och om jag är rätt informerad, tillhör Eskilstuna en av kommunerna som inte spekulerar i aktier.

Så tydligen finns det delade meningar bland landets kommuner, och regioner, om vad som är rätt och fel när det gäller aktiespekulation.

Vad tycker väljarna? För det här är en fråga som nästan aldrig tas upp i debatten.

Rolf Waltersson

You May Also Like