Fängelse för fusk med arbetskraftsinvandring

Hårdare tag föreslås mot arbetsgivare som kringgår reglerna kring arbetskraftsinvandring. Det kan bli fängelse för den arbetsgivare som upprättar rena skenkontrakt eller bryter mot anställningsvillkoren. Det skriver Transportarbetaren den 15 december.

Regeringens utredare Ingrid Utne redovisade förslag på hårdare regler för arbetsgivare som anställer – eller låtsas anställa – människor från länder utanför EU. Hon har också gjort en kartläggning som visar hur arbetskraftsinvandrare utnyttjas på olika sätt.

Enligt regelverket ska ett företag som vill anställa någon som inte är EU-medborgare ansöka hos Migrationsverket. Det kan handla om många olika yrken, allt från it-tekniker till bärplockare. På ansökan ska det framgå vad den anställde kommer att få för lön och andra villkor.

Det fackförbund som organiserar i den aktuella branschen ska sedan granska ansökan och meddela Migrationsverket om företaget har kollektivavtal. Men även bedöma om villkoren motsvarar kollektivavtalet eller praxis i branschen.

Till Transport kommer flertalet av ansökningarna om arbetskraftsinvandring från företag inom tidningsutbärning, taxi och åkeriverksamhet.

– Det är alltid svårt att veta om arbetsgivarna tänker uppfylla villkoren, säger Emil Burman, utredare på Transport. Så det är bra om förslagen i utredningen kan förhindra att människor utnyttjas och konkurrensen snedvrids.

Utredarens granskning av förra årets cirka 23 000 ansökningar om arbetskraftsinvandring visar att 15 procent var rena skenkontrakt. Det vill säga att arbetsgivaren aldrig hade för avsikt att anställa personen.

– Det kan vara så att arbetsgivaren tar betalt för att människor ska kunna komma till Sverige och på falska grunder få uppehållstillstånd, säger Ingrid Utne.

I vissa fall vet inte personen om det, utan betalar men blir lurad på jobben. Andra gånger kan det vara ett sätt för arbetsgivaren att försöka få hit vänner eller släktingar.

Kontroller har också visat att arbetsgivare i en hel del fall har brutit mot villkoren i de anställningshandlingar som Migrationsverket godkänt. Den anställde får lägre lön – eller ibland ingen lön alls – och inga försäkringar.

Förslaget i utredningen är att arbetsgivare som bryter mot reglerna på dessa två sätt ska kunna dömas till fängelse i max ett år.

Tommy Jansson

You May Also Like