Erdoğans nya utspel – Släpper in Sverige i Nato om Turkiet får bli medlem i EU

Inför sin resa till Nato-toppmötet i Litauen öppnar Erdoğan dörren för Sveriges medlemskap i Nato:

“Öppna vägen till Turkiets medlemskap i EU, sen kommer vi att öppna upp för Sverige, precis som vi har gjort för Finland”, säger Erdoğan (se lästips – Omni)

Turkiet ansökte om medlemskap i EU redan 1987. Men det har stupat på att Turkiet inte uppfyller kraven för EU-medlemskap. (se lästips – Köpenhamnskriterierna)

Redan under punkt 1 i Köpenhamnskriterierna, “Krav för att bli EU-medlem”, är det tvärstopp för Turkiet:

“1. Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt skydd av minoriteter (det politiska kriteriet)”.

Turkiet har mycket att göra när det gäller rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Turkiet har nästan “världsrekord” när det gäller fängslade journalister.

Turkiet ligger på 149:e plats av 180 länder på RSF:s (Reportrar utan gränser) pressfrihetsindex 2022. (se lästips)

Likaså när det gäller fängslande av politiska motståndare ligger Turkiet i “vinnarhålet”. Till exempel HDP-ledaren Selahattin Demirtas som fängslades 2016 och nu hotas av 142 års fängelse. Utöver partiledaren har ytterligare över 5 000 folkvalda från HDP fängslats.

Och den dödliga klappjakt Erdoğan och hans regim bedriver mot kurderna (både i Turkiet och i Syrien) kan väl knappast kallas “skydd av minoriteter”.

Så sent som 2017 uttryckte EU-tjänstemän åsikten att “planerad turkisk politik bryter mot Köpenhamnskriterierna för berättigande till EU-medlemskap”.

Året senare, 2018, uttalar EU:s råd för allmänna frågor:

“Rådet noterar att Turkiet har gått längre bort från Europeiska unionen. Turkiets anslutningsförhandlingar har därför i praktiken stannat…”

Om man ska följa kriterierna för EU-medlemskap kan nog Erdoğan ta sig i brasan. Han och hans regim lever inte upp till kravet på “demokrati, rättsstatens principer, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter”.

För att bli medlem i EU måste detta godkännas av “alla EU-länder”.

Kan det bli så skadeglatt framöver att det blir Sverige som ställer krav på Turkiet. Till exempel att Turkiet frisläpper alla politiska fångar, släpper fängslade journalister och slutar förfölja kurderna.

Skulle det vara så att Turkiet återinför dödsstraffet kan Erdoğan glömma det där med EU-medlemskap. Man avskaffade ju dödsstraffet 2004, mest av taktiska skäl, när man ansökte om EU-medlemskap.

Däremot går det tydligen att förena dödsstraff med Nato-medlemskap eftersom USA är den enda Nato-medlemmen som har dödsstraffet kvar.

När Turkiet blev Nato-medlem 1952 hade man dödsstraff.

PS. Jag läser nu att Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg “stöttar Turkiets ambitioner om EU-medlemskap”.

Ska det tolkas som att norrmannen Stoltenberg (Norge har ju valt att inte gå med i EU, men tycks klara sig ganska bra ändå. Inte många norrmän som tvingas leva i grotthål, vilket vi svenskar skulle tvingas till vi inte gick med i EU. Ni som var med kanske minns den debatten) tycker att Turkiet är kvalificerat för EU-medlemskap trots all brister vad gäller demokrati, rättsstatens principer, mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter.

Har Stoltenberg, trots sitt namn, tappat sin stolthet, tappat sans och vett. Inga principer tycks vara heliga i detta smutsiga intrigspel, denna kohandel, om Nato.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like