AJÖKEN

Störst av allt är överjaget
och problemen detta rymmer.
Mänskor över huvud taget
är ett jävla stort bekymmer.

Bomber löser denna saken,
täcker alla kontinenter.
Koll på knappen eller spaken
haver allsköns presidenter.

Världen är en vaken hjärna,
sover den är världen drucken.
Tiderna är jämt moderna
ända till den sista sucken.

You May Also Like