Bild från artikeln i Vision.

Svensk äldreomsorg är kroniskt underbemannad

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har presenterat en granskning av särskilda boenden för äldre. Rapporten har rubriken:

“Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Delredovisning av resultat på nationell nivå avseende kommunernas hälso- och sjukvård”.

IVO har under 2021 granskat 53 845 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från totalt 1 985 boenden i 283 kommuner där man bedriver SÄBO (Särskilt boende för äldre).

IVO konstaterar tydliga brister i vården av patienter på SÄBO främst inom följande områden;

Vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation”, kan man läsa i rapporten.

Man konstaterar:

  • – Vård i livets slutskeende följer inte reglerna.
  • Exempelvis “så kallade brytpunktssamtal med patient eller närstående. Och att det saknas dokumentation över sådana samtal efter att patienten avlidit”.
  • – Läkemedelshanteringen är inte patientsäker.
  • Till exempel att “läkemedelshanteringen delegeras från legitimerad personal till icke-legitimerad personal, varav många saknar adekvat utbildning”.
  • – Kontinuitet och dokumentation brister.
  • Som exempel “44 procent av patienterna saknar dokumenterade vårdplaner i sina kommunala journaler”.

Den här svidande kritiken från IVO visar att “lägstanivån i äldreomsorgen var alldeles för låg för att säkerställa en god vård och omsorg av boende på SÄBO”.

Att det är så illa bekräftas även av Kommunalarbetareförbundet:

“Svensk äldreomsorg är kroniskt underbemannad… Det som oroar mig mest är att Kommunal upplever att arbetsgivaren årligen försöker slimma organisationen ytterligare. Det är helt oacceptabelt…

Äldreomsorgens underbemanning riskerar att urholka äldreomsorgens kvalitet och legitimitet. För att bryta den strukturella underbemanningen måste ambitionerna för äldreomsorgen höjas och äldreomsorgen som helhet måste regleras bättre…

Nu har vi testat att ge kommunerna frihet under ansvar. Det har inte fungerat och det är anställda och brukare som drabbas när arbetsgivarna duckar sitt ansvar. Nu är det dags för ordning och reda. Det krävs nationella bemanningsriktlinjer för äldreomsorgen”. Säger Malin Regnegård, ordförande för Kommunal.

Efter att IVO:s rapport presenterades 26 augusti har det framförts kritik mot att äldreomsorgen nästan helt kommit bort i den valdebatten. Och det är en kritik som de politiska partierna får ta på sig.

Men jag tycker också att media, TV, radio och tidningar har ett ansvar. Att man borde fundera över sina upplägg vid debatter och utfrågningar när det är media som sätter “dagordningen” över vilka ämnen som ska behandlas. Det är en “dagordning” som nästan helt är fokuserad på brottslighet. Men bara en viss typ av brottslighet. Visst ska man prata brottslighet. Men vid varenda utfrågning och varenda debatt med upprepning av samma frågor och samma svar?

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like