En dosa lössnus kan komma att kosta 120 kronor!

EU-förslag: Chockhöjning av snuspriset!

Skatten på snus kan komma att höjas rejält, det visar ett läckt EU-dokument som tidningen Aftonbladet tagit del av. Förslaget presenterar en ny så kallad punktbeskattning av tobak, vilken skulle få en dosa lössnus att kosta över 120 kronor.

I dokumentet från EU-kommissionen, som ännu inte är offentligt, föreslås en höjning av punktbeskattningen på tobak. Om förslaget går igenom skulle priset på en dosa portionssnus öka med cirka 34 kronor, och en dosa lössnus skulle öka med cirka 62 kronor jämfört med i dag.

Svenska snusets historia i EU

1994 lyckades Sverige förhandla sig fram till ett permanent undantag från EU:s försäljningsförbud av snus i samband med medlemsanslutningen – förutsatt att Sverige aldrig säljer snus till andra EU-länder.

2012 presenterade EU ett nytt och striktare tobaksdirektiv. Det påverkade inte snuskonsumenterna i Sverige alltför mycket, men vissa smaksatta snussorter blev dock förbjudna att sälja.

2022 – Skulle kommissionens nya förslag bli verklighet kan det leda till en storm från snusarna – så till den grad att det skulle kunna bli en symbolfråga som i sin tur kan komma att påverka politiken i Sverige, tror vissa.

120 kronor för en dosa

Enligt Aftonbladet väntas förslaget offentliggöras i början av december. Därefter ska det diskuteras och beslutas om av EU:s medlemsstater. Om tillräckligt många röstar för förändringen kan priset för en dosa portionssnus öka med 34 kronor, respektive 62 kronor vad gäller lössnus. En dosa lössnus skulle alltså kunna kosta cirka 120 kronor. En stock snus kan komma att kosta en bra bit över tusen kronor.

”Här tror jag gränsen är nådd”

– Den redan hårt beskattade svensken tycks tåla en hög grad av överförmynderi, men här tror jag faktiskt vi passerar gränsen, säger Patrik Hildingsson, kommunikationschef på Swedish Match till Aftonbladet.

Patrik Hildingsson förutsätter att den svenska regeringen gör klart för byråkraterna i Bryssel att Sverige ensamt reglerar det svenska snuset.

Läs också:

You May Also Like