Bild: Alexas Fotos / Pixabay.

Regeringens far med osanning om att “alla pensionärer får sänkt skatt”

Alla pensionärer får sänkt skatt i budgeten” står det på regeringskansliets hemsida den 6 september. (se lästips)

Samma sak upprepade finansminister Elisabeth Svantesson (M) i TV när hon presenterade budgetpropositionen.

Som exempel tog hon en pensionär med 25 000 kronor i månaden som får sänkt skatt nästa år med 3 460 kronor.

Det är ett “psykologiskt trolleritrick” att jämföra månadspensionen med skattesänkningen för hela året. Det ser ju mer “imponerande” ut då.

Per månad blir skattesänkningen blygsamma 289 kronor. Men det är inte hela sanningen. Av dessa 289 kronor är merparten, 181 kronor, resultatet av den automatiska indexuppräkningen av grundavdraget på grund av inflationen.

Regeringens budget ger endast 108 kronor i sänkt skatt till pensionärer med 25 000.

Kan lägga till att medelpensionen före skatt ligger på 24 000 i månaden. (år 2022)

Nu undrar man hur mycket landets cirka 300 000 fattigpensionärer får i sänkt skatt. Gränsen för fattigpensionär i Sverige går vid 13 300 i månaden efter skatt (år 2022). EU använder begreppet “relativ fattigdom”. (se faktaruta tidningen Fastighetsfolket)

Det är ju trots allt en viss skillnad att vara fattig i det rika Sverige jämfört med att vara fattig i de allra fattigaste länderna, som Burundi, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan med flera. (se lästips)

Det handlar också om hur tillgångarna fördelas. Det finns rika människor i fattiga länder, och det finns fattiga människor i rika länder.

Enligt regeringens egen tabell får de med 16 667 kronor i månaden, hör och häpna, 16 kronor i sänkt skatt. Inte mycket att hurra över. Lägger man till den automatiska indexuppräkningen blir det sammanlagt 192 kronor. Inte heller det mycket att hurra över.

Så sänks skatten för pensionärer över 66 år
Pension månad Regeringens reform Effekt av att skatten knyts till prisutvecklingen Total skatteminskning
8 333 kr 0 kr 105 kr 105 kr
16 667 16 176 192
25 000 108 181 289
35 000 226 191 416

För fattigpensionärerna blir det 0 (noll) kronor i sänkt skatt. Den automatiska uppräkningen ger dock fattigpensionärerna några futtiga korvören som kanske räcker till den falukorv Ebba Busch viftade med.

Jag kan inte låta bli att åter jämföra med den slopade värnskatten då Nyamko Sabuni (L) och Annie Lööf (C) fick 40 000 kronor om året i sänkt skatt. (se lästips: Nyamko Sabuni, vad köpte du för pengarna?)

Tabell avfotograferad från Aftonbladet 21 september. Regeringens skattesänkning inringad med rött.

Den bifogade bilden/tabellen från regeringen visar rad 1, pensionsinkomst. Rad 2, effekten av den automatiska indexeringen. Rad 3, regeringen skattesänkning genom höjt grundavdrag. (inringat med rött). Rad 4, den totala skattesänkningen.

Notera också att tabellen börjar vid den mycket låga pensionen på 8 333 kronor per månad där skattesänkningen är 0 kronor. Riktigt så låg pension är det inte många som har. Sedan blir det ett hopp till 16 667 kronor där skattesänkningen är löjliga 16 kronor.

Man hoppar över det spann på 10 000-15 000 där fattigpensionärerna ligger. Varför? Vill man inte visa den pinsamma sanningen att fattigpensionärerna kammar noll i regeringens budget – den budget där “alla pensionärer får sänkt skatt”?

Tyvärr mycket siffror. Det går inte att undvika om man i svart på vitt vill visa hur lite “alla pensionärer får i sänkt skatt”.

PS. Utöver pensionen kan man ha rätt till bostadstillägg om man har låg pension och hög boendekostnad. Bostadstillägg måste man ansöka om hos pensionsmyndigheten.

Ungefär 100 000 pensionärer som har rätt till bostadstillägg går miste om det av olika skäl. Man vet inte att det finns bostadstillägg att söka. Man vet inte hur man ansöker. En del avstår därför att man uppfattar det som att “tigga” – att man inte vill “ligga samhället till last”. Det heter ju “bostadsbidrag” för andra än pensionärer. I debatten heter det också att det är fult att leva på bidrag. Kanske därför man döpt om det för pensionärer till ordet “bostadstillägg”?

Rolf Waltersson

Relativ fattigdom

Gränsen för låg ekonomisk standard, det som ofta kallas relativ fattigdom, är 13 300 kronor efter skatt 2022. Andelen relativt fattiga personer i Sverige är 13 procent, både i åldersgruppen över 65 år och i åldersgruppen 20-64 år.
—Källa: Pensionsmyndigheten.

Lästips:

You May Also Like