Mikael Arvidsson, verksamhetschef på Gatuavdelningen på Eskilstuna Kommun.

Vandringar ska öka trivsel och trygghet i prioriterade stadsdelar i Eskilstuna

Eskilstuna Kommun genomför varje månad vandringar i prioriterade stadsdelar för att identifiera brister i stadsmiljön. Syftet är ökad trivsel och trygghet.

En gång i månaden genomför representanter från kommunens gatu- park- och naturavdelning vandringar för att identifiera brister i stadsmiljön.

Fokus ligger på allmänna platser och gatumiljöer och på det som kan se ovårdat ut eller rent av vara farligt. Arbetssättet är ett framgångsrikt komplement till ordinarie drift- och underhållsarbete.

eFOLKET träffade i samband med vandringen i Nyfors nu i veckan Mikael Arvidsson som är verksamhetschef på Gatuavdelningen på Eskilstuna Kommun. Hör honom berätta om projektet i inslaget!