I vissa stadsdelar i Eskilstuna har Polisen ofta en högre närvaro…

Polisen genomför trygghetsmätning i Eskilstuna

För andra året i rad genomför nu Polisen trygghetsmätningar i samtliga av Polisregion Östs kommuner – bland annat i Eskilstuna. Mätningen genomförs som en enkät i syfte att fånga medborgarperspektivet genom att ta reda på hur boende ser på eventuella problem i sitt närområde, om brottsutsatthet under det senaste året, om boendes oro för att utsättas för brott och om upplevd trygghet/otrygghet.

Enkäten har skickats ut med posten och innehåller också frågor om Polisens verksamhet i närområdet.

– Det är viktigt att man besvarar enkäten om man har fått den med posten. Resultatet från mätningen är ett viktigt underlag för planering och uppföljning av vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, säger regionpolischef Malena Grann.

Malena Grann.

Det är dock frivilligt att besvara enkäten, och alla som svarar är anonyma.

– Det är viktigt att man känner sig trygg där man bor, och det ingår i vårt uppdrag att säkerställa det, säger Malena Grann. Därför vill vi att så många som möjligt svarar. Enkäten är en del av vår medborgardialog, där resultatet av mätningen kommer att delas med kommunernas politiker och tjänstemän. På så sätt kommer informationen från trygghetsmätningen att vara en viktig del i planeringen av Polisens och kommunernas verksamhet; framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och formulering av medborgarlöften och framtida aktiviteter, säger regionpolischef Malena Grann.

Kameraövervakning

Lokalpolisområde Eskilstuna har som en del i det nationella kameraprojektet valt ett antal områden och stadsdelar där man vill förstärka det brottsbekämpande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet – det genom kamerabevakning. Närheten till medborgarna är avgörande, menar Polisen Kamerabevakningen ersätter inte det traditionella fysiska polisarbetet, utan är ett komplement till detta, säger Polisen.

De områden och stadsdelar i Eskilstuna som idag bevakas med monterade kameror, och vid behov drönare, är:

  • Skiftinge
  • Årby
  • Bellmansplan/Brunnsbacken
  • Nyfors
  • Lagersberg
  • Fröslunda
  • Eskilstuna Centrum

Utöver dessa områden har Polismyndigheten tillstånd att i Eskilstuna även övervaka bostadsområdet Råbergstorp. I väntan på installation av kameror sker detta med drönare vid behov.
I samtliga områden där monterade kameror används finns tydliga informationsskyltar uppsatta om detta.

I övrigt används drönare idag regelbundet i det operativa arbetet, berättar Polisen.

Läs också:

Årbybor i Eskilstuna vill se en högre polisnärvaro samt kameraövervakning i sitt bostadsområde

You May Also Like