Den vänstra bilden visar konstnären med verken “The Self-sacrificing Mother” och “Just Hanging in there” – den högra bilden konstnären med sina verk “Helplessly Deserted” (2021) och “Ripped Wide Open” (2021). (Foto: Lisa Björk)

Konstnären Åsa Cederqvist tilldelas Carl-Axel Valéns Konststipendium 2023

Carl-Axel Valéns Stiftelse ger konstnären Åsa Cederqvist 2023 års konststipendium på 200.000 kronor. I stipendiet ingår även en utställning på Eskilstuna Konstmuseum.

Åsa Cederqvist får stipendiet med motiveringen:

Åsa Cederqvists konst kännetecknas av rörelse, som en ständigt föränderlig föreställning där platser, personer och objekt tilldelas olika roller. Hennes verk kan ses som djupt personliga undersökningar av mänskligt varande och den planet vi lever på. Med lekfullhet och humor ställer hon allvarliga frågor om det väsentliga i livet.

Cederqvists arbete är interdisciplinärt. Film, foto, performance och textila skulpturer återkommer i rumsligheter där det taktila och handfasta samspelar med snudd på upplösta illusioner och speglingar, sprungna ur teknisk upptäckarlust.

Juryn träffas i hjärtat av Cederqvists konst, av mångsidigheten och energin, av hennes kärleksfullt kritiska blick och det kittlande spännrummet mellan fokus och rastlöshet. Nyfikenheten på vad som händer härnäst är väckt.”

Juryn har bestått av Maj Sandell, Maria Nordin och Pia Lagewald. Åsa Cederqvists utställning på Eskilstuna Konstmuseum invigs den 21 oktober i höst och visas till och med den 28 januari 2024.

Åsa Cederqvist

Åsa Cederqvist, född 1975 i Nacka, är utbildad på bland annat Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Hon har verkat som professionell konstnär i drygt 20 år, med både utställningar, framträdanden och utsmyckningar på sitt cv. Hon har även arbetat pedagogiskt som bland annat lektor i konst på Textilprogrammet på Konstfack.

Åsa Cederqvist.

Med Stockholm som bas har Åsa ställt ut både internationellt och i Sverige samt varit på längre vistelser i Berlin. Sommaren 2023 deltar hon bland annat i utställningen “Vävda rum – Sverige största presentation av offentlig konst med tekniken Augmented Reality” (AR). Projektet genomförs av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och kommer att visas på hundratals platser runt om i landet den 20 maj till den 30 september.

Carl-Axel Valéns Stiftelse

Carl-Axel Valéns Stiftelse har sedan 2006 sin hemvist på Eskilstuna Konstmuseum. Dess syfte är att stödja utbildning, och/eller vidareutbildning av konstnärer och konsthantverkare verksamma i Sverige. Utöver stipendiet erbjuds konstnärerna att ställa ut på Eskilstuna Konstmuseum. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse, och det går därmed inte att söka stipendiet.

Eskilstuna Konstmuseum (Foto: Eskilstuna Kommun)

Förra årets konststipendium

Konstnären Ellen Ehk Åkesson tilldelades förra året Carl-Axel Valéns Konststipendium – henne kan du läsa mer om genom att klicka på länken här nedan:

Konstnären Ellen Ehk Åkesson tilldelas Carl-Axel Valéns Konststipendium 2022

You May Also Like