Kommunens hjälpsändning har körts ner med ett av Räddningstjänstens fordon och två av Rekarnegymnasiets lastbilar. Foto: Eskilstuna Kommun.

Eskilstuna Kommun och Pingstkyrkan har skickat hjälpsändning till Ukraina

Nu i veckan skickade Eskilstuna Kommun, tillsammans med Pingstkyrkan, tre lastbilar med mat och förnödenheter till behövande i staden Lviv i Ukraina.

I mitten på mars skickade Eskilstuna Kommun ett officiellt brev till den politiska ledningen i Lviv där man uttryckte stöd och solidaritet med vänortens befolkning. I svaret på brevet förklarade Lvivs borgmästare Andriy Sadovyy att staden var i stort behov av hjälp. Bifogat fanns en lista på förnödenheter som man önskade få översänt. Det handlade till exempel om läkemedel och första förbandsmateriel, men även underställ, hjälmar och ficklampor.

Skyddsglasögon, hjälmar och första hjälpen

Beslutet att skicka hjälpsändningen togs av en enig kommunstyrelse. Kommuner har rätt att lämna internationellt bistånd i form av till exempel utrustning, rådgivning eller utbildning. Dock får inte kommuner köpa in material som sedan skänks, däremot kan de skicka sådant som redan finns i lager. Eskilstuna Kommun har därför skickat sådant som redan fanns i Räddningstjänstens lager och i Kommunens beredskapslager. Det handlar om utrustning såsom skyddsglasögon, hjälmar och första hjälpen-lådor.

Pingstkyrkan har lång erfarenhet av biståndsarbete

Kommunens hjälpsändning har körts ner med ett av Räddningstjänstens fordon och två av Rekarnegymnasiets lastbilar. Arbetet med transporten sker i samarbete med Pingstkyrkan i Eskilstuna som har lång erfarenhet av biståndsarbete i området. Lastbilarna åkte vecka 19 och kommer att köra ner till Lublin i Polen, där lasten packas om för att sedan köras över gränsen till Lviv i Ukraina.

Läs också:

You May Also Like