Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning.

Rinmangymnasiet fick besök av elever från Sydeuropa

I april var några elever och lärare från Rinmangymnasiet nere i Spanien. De ingick i en grupp tillsammans med elever från Grekland, Frankrike och Spanien. Alla var där genom EU:s program för internationellt samarbete och utbyte, Erasmus+.

Syftet med resan var att lära sig samarbeta med elever från andra länder och utveckla sin kompetens inom cirkulär ekonomi. Bland annat fick de besöka utställningar, se och spela teater samt besöka Granada, Alhambra och Malaga.

– Eleverna säger att det har varit en av de bästa veckorna i deras liv, berättar Begona Ortiz Poyato, som är lärare på Rinmangymansiet i Eskilstuna och som var med på resan.

I förra veckan fick Rinmangymnasiet i sin tur ta emot elever från Spanien, Frankrike och Grekland. De besökte bland annat ReTuna Återbruksgalleria och Stadshuset i Eskilstuna.

Fler projekt på gång

Till nästa läsår har Rinman beviljats medel för ett nytt Erasmus+ projekt som kommer att innebära flera resor framöver för elever och lärare. Fokus kommer då att ligga på värdegrundsarbete.

– Genom sådana här utbyten skapas en ökad förståelse för att kunna prata olika språk, öka motivationen för att lära sig språk samt utveckla sin språkliga kompetens. Projektet ska även öka elevernas digitala kompetens och lära dem använda digitala verktyg i klassrummet på ett kritiskt, ansvarsfullt och värdegrundstänkande sätt, säger Begona Ortiz Poyato.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger olika organisationer möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka sin kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

Läs också:

You May Also Like