“Den rådande situationen är ett nytt läge”, säger man på Eskilstuna Kommun…

Eskilstuna Kommun förbereder mottagande av ukrainska flyktingar!

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina förbereder sig Eskilstuna Kommun just nu för att kunna ta emot flyktingar från det krigsdrabbade landet. I nuläget handlar det om 210 tillfälliga boendeplaster som kommunen lyckats få fram.

– Den rådande situationen är ett nytt läge. Det vi arbetar med nu är att förbereda oss på att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi koordinerar vårt arbete med Migrationsverket, Länsstyrelsen Södermanland och frivilligorganisationer, säger Arman Sendi, stabschef i Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna.

Tillfälliga boendeplatser

Kommunen har fått i uppdrag från Länsstyrelsen Södermanland att förbereda för tillfälliga boendeplatser till dem som kommer till Sverige från Ukraina. Länsstyrelsen arbetar på uppdrag från Migrationsverket med mottagandet i det aktuella flyktingmottagandet.

Skolor och förskolor förbereder sig

– Just nu arbetar vi med att inventera vilka tillfälliga boendelösningar vi i kommunen kan skapa samt att vi har pågående dialoger och samarbete med frivilligorganisationer som Röda Korset, kyrkor och samfund. Kommunens förskolor och skolor förbereder sig för att ta emot barn och ungdomar, och i nuläget är bedömningen att det finns utrymme i våra skolor, säger Arman Sendi.

– Vi fortsätter nu arbetet med att inventera fler möjliga platser i kommunen och har fortsatt dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen Södermanland, säger Arman Sendi.

Stort engagemang

Många Eskilstunabor har redan visat ett stort engagemang av att vilja hjälpa till. Bland annat har flera insamlingar på sociala medier dragit igång under de senaste veckorna…

You May Also Like