Eskilstuna-entreprenör dömd till livstids fängelse

Domen kommer att överklagas

I går avkunnade Västmanlands tingsrätt domen mot en Eskilstuna-företagare i det uppmärksammade fall som i medierna gått under beteckningen ”sommarstugemorden”. Företagaren dömdes till livstids fängelse, medan den person som företagaren, enligt tingsrätten, använt sig av som utförare av ett mord och ett mordförsök dömdes till 14 års fängelse. Att det i det senare fallet inte blev livstid berodde på att personen inte fyllt 21 år då mordet och mordförsöket ägde rum.

Företagaren dömdes också för anstiftan till mord i ytterligare ett fall. Samtliga tre offer tillhörde företagarens krets av anhöriga.

Dessutom fann tingsrätten Eskilstuna-företagaren skyldig på åtalspunkterna stämling till grov misshandel, försök till urkundsförfalskning, grov bedrägeri,, mutbrott och hot mot tjänsteman.

Ett viktigt motiv bakom brotten har enligt tingsrätten varit ekonomisk vinning.

Kritik har i flera fall riktats mot polisen i samband med att gärningarna uppdagats. Till exempel lade polisen ner utredningen av det fall som nu lett till en dom för anstiftan till mord. Polisen fann inte anledning att misstnka brott. Ett försäkringsbolag protesterade energiskt, och efter att det andra mordet inträffat återupptogs utredningen.

Polisen avfärdade också anmälningar som kom in från unga människor som stod beroendeställning till företagaren. Det handlade om sexuellt utnyttjande.

Likaså har en mycket grov misshandel riktad mot de ungdomar som slog larm ignorerats. Det eventuella sexuella utnyttjandet och misshandeln fanns inte med bland åtalspunkterna i den rättegång som nu avslutats i Västmanlands tingsrätt.

En fråga som ställts är också om kommunen handlat rätt när den anlitade den nu dömda entreprenören. Verksamheten hade karaktär av ”out-sourcad”, privatiserad, offenlig verksamhet.

Och naturligtvis aktualiseras på ett brutalt sätt även den övergripande frågan om ”vinster i välfärden”.

Till sist ska sägas att den dömde företagaren förklarat sig oskyldig. Tingsrättens dom kommer att överklagas.

You May Also Like