Svenska staten stäms för klimatsvek

Pressmeddelande, 25 november 2022

Över 600 ungdomar stämmer staten för otillräcklig klimatpolitik

Idag, den 25 november 2022, stämmer klimat- och ungdomsorganisationen AURORA den svenska staten för otillräckliga klimatåtgärder. Stämningsansökan lämnas in eftersom organisationen anser att svenska staten driver olaglig klimatpolitik och inte behandlar klimatkrisen som den kris det är. Stämningen kommer drivas som en grupptalan, där över 600 ungdomar stämmer svenska staten. Under dagen bjuder organisationen in till en klimatdemonstration i Stockholm, som startar på Mynttorget kl 12 och är framme vid Stockholms tingsrätt kl 13:30. Vid 14:00 kommer talespersoner finnas tillgängliga för intervjuer där. Dessutom finns det möjlighet för lokalmedia att göra intervjuer med unga på orter runt om i landet. Se lista längre ner.

Sverige och världen befinner sig i en klimatkris. Den globala klimatforskningen understryker att omfattande samhällsomställande och strukturomdanande åtgärder krävs i närtid för att världen ska ha någon som helst chans att lindra de redan idag förödande konsekvenserna av klimatkrisen. Inför klimatförhandlingarna i Egypten nu i november konstaterade FNs miljöprogram att nuvarande politik förväntas leda till en global uppvärmning på 2,8 °C vid slutet av århundrandet. Under klimatförhandlingarna som avslutades förra veckan underströk världens ledare att målet är att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C, men presenterade inga tillräckliga åtgärder för att nå det.

Svenska staten har aldrig behandlat klimatkrisen som den kris det är, och den nya blåbruna regeringen signalerar tydligt att de inte heller tänker göra det. Vi är 637 ungdomar som idag stämmer staten för att deras politik kränker mänskliga rättigheter idag och i framtiden.” säger Anton Foley, 20, Aurora.

Ledande klimatforskare kritiserar Sveriges klimatmål för att inte sätta den minskningstakt som skulle krävas för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Inte heller beaktar klimatmålen rättviseaspekten, att Sverige som höginkomstland har ett ansvar att gå före i klimatomställningen. Dessutom har det påpekats att klimatmålen utelämnar stora delar av Sveriges utsläpp, bland annat från biobränslen och konsumtion utanför Sveriges gränser. Trots detta understryker både Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet att Sverige inte kommer nå dessa otillräckliga klimatmål. För att minska Sveriges klimatpåverkan krävs det ett utökat arbete för att skydda och restaurera kolsänkor, framförallt skog. Inte heller detta arbete ingår i Sveriges klimatmål.

Denna brist på tillräckliga klimatåtgärder är inte bara oansvarig och ofattbart farlig, den är också olaglig. Sverige har ett ansvar gentemot resten av världen, särskilt utsatta grupper och unga och kommande generationer att göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. Staten sviker sitt ansvar och bryter mot lagen. Därför stämmer vi dem.” säger Ida Edling, 23, Aurora.

Den 25 november 2022 lämnar Aurora in sin stämningsansökan. 12.00 är det samling på Mynttorget, Stockholm, och demonstrationståget avgår från Mynttorget 12.30. Demonstrationståget kommer vara framme vid Stockholms tingsrätt cirka 13.30 där det kommer hållas tal från hela Auroras styrelse. Efter talet, runt 14.00, kommer Auroras talesperson finnas tillgängliga för intervjuer. 

You May Also Like