Foto: Gerd Altmann/Pixabay.

Utökat fusk bland studenter – Låter textrobot skriva hemtentor

I början av året blev en student vid Uppsala universitet varnad efter att ha fuskat med hjälp av textroboten ChatGTP.

Nu har tydligen detta fuskande i samband med hemtentor och inlämningsuppgifter blivit allt vanligare.

Vid en kartläggning som P4 Jönköping genomfört har nu 93 studenter i landet blivit avstängda eller varnade för otillåten användning av AI-styrda textrobotar som ChatGPT. (se lästips)

Utöver dessa 93 studenter som blivit varnade eller avstängda finns det flera misstänkta fall av fusk.

I stället för att plöja igenom tusentals sidor kurslitteratur och skaffa sig egna kunskaper i ett ämne, kan det vara frestande att ägna några minuter till att i stället ge en textrobot jobbet när hemtentor eller andra inlämningsuppgifter ska skrivas.

För lärare kan det vara svårt att avslöja fusket. För att kunna göra det måste läraren ha kunskaper om hur textrobotar fungerar, arbetar och ”tänker”. Även om tekniken utvecklas snabbt är textrobotar fortfarande lite dumma i huvudet när det gäller språket.

Men eftersom läsförståelsen, skrivförmågan och ordförståelsen försämrats bland dagens ungdomar, kan det ibland vara svårt för läraren att avgöra om det är en robot eller en elev som skrivit den inlämnade texten.

Och den elev som är lite smartare går in och justerar de värsta språkgrodorna i den text roboten skrivit för att försvåra upptäckten av fusket.

För att minimera fuskandet går nu Skolverket ut och avråder från inlämningsuppgifter som betygsunderlag:

”I den nya rekommendationen avråder Skolverket lärare från att använda inlämningsuppgifter som betygsunderlag om man som lärare bedömer att man inte kan säkerställa tillförlitligheten i innehållet. När det gäller betygsgrundande så är det bättre att genomföra uppgiften muntligt eller skriftligt på lektionstid”, skriver Skolverket. (se lästips)

Att det fuskas är naturligtvis inte bara en fråga om ärlighet och moral. De elever som på det här sättet fuskar till sig högre betyg än vad som motsvar deras kunskaper, kan bli direkt olämpliga när de senare kommer ut i yrkeslivet.

Eller som Pontus Kyrk säger i ett inlägg i P4 Jönköping:

”Man upphör aldrig att förvånas när AI-fusket till och med finns på Försvarshögskolan”

Som om fusk vid Försvarhögskolan skulle vara det värsta man kan tänka sig. Till och med värre än om vi har, exempelvis, läkare, farmaceuter, jurister och lärare som saknar de baskunskaper man måste ha i sitt yrke.

För att upptäcka fusk med hjälp av textrobotar har man vid Princeton University i USA tagit fram en robot, ”GPTZero” som ska avslöja robotfusket ”för att på så sätt bekämpa personer med illasinnade motiv som använder deras tjänster för akademiskt plagiat eller för spam”. (se lästips Wikipedia)

Då blir väl nästa steg att ta fram en textrobot som överlistar ”GPTZero” från att kunna avslöja textfusk med ChatGPT.

Lästips:

AI-fusket allt mer utbrett – studenter låter chattboten skriva hemtentan – P4 Jönköping – Sveriges Radio. 30 november 2023 (här kan ni även se lista över de universitet och högskolor där fuskandet avslöjats)

Student använde omtalade AI-roboten – fälls för fusk – Nyheter (Ekot) – Sveriges Radio. 13 februari 2023

Efter Chat GPT – Skolverket avråder från inlämningsuppgifter – Lerums Tidning. 2023-03-27

Allt fler barn får allt sämre läsförståelse – en diskursanalytisk studie av hur läsförståelse framställs i mediedebatten – Örebro universitet – Johanna Bengtsson. Vårterminen 2017

ChatGPT – Wikipedia

Rolf Waltersson

You May Also Like