Dumheter i DN om Trump och Ortega

När Dagens Nyheter skriver om USA:s presidents beslut att USA ska dra sig ur FN:s klimatavtal så klumpar man ihop klimatförnekaren Donald Trump, med dem som har kritiserar detta klimatavtal för att det innebär ett stort svek mot de fattiga länderna som drabbas hårt av de utsläpp de rika länderna har orsakat.

Texterna i Dagens Nyheter går att läsa här:

Ledare DN: Galenskapen blir officiell

och här:

DN: Understryker USA:s tilltagande isolering i världen

Jag har påpekat detta i en insändare till Dagens Nyheter, men tidningen vägrar attt ta in mitt tillrättaläggande av deras osakliga påstående om att Nicaraguas och USA har samma inställning till klimatavrtalet.

Hans Hjälte

Min insändare till Dagens Nyheter finns istället att läsa här:

Dumheter i DN om Trump och Ortega

Så här skrev Dagens Nyheters ledarredaktion i sin huvudledare med rubriken “Dumheten blir officiell” 3 juni:

“Det finns en liten klubb för presidenter som förkastar FN:s klimatavtal. Hittills är det Syriens Bashar al-Assad och Daniel Ortega i Nicaragua som har haft medlemskap. Nu ansluter sig också Donald Trump.”

Påstående är en upprepning av Michael Winiarskis artikel i Dagens Nyheter dagen innan då han skrev:

“Nu sällar sig USA till de enda två av 197 länder som inte har ställt sig bakom Paris-avtalet, Syrien och Nicaragua, vilket inte är det vanliga sällskapet för ‘den fria världens’ ledare.”

Det är helt enkelt oförskämt att klumpa ihop Nicaraguas ställningstagande med USA:s. Varför ska dessa länders ledare tillhöra samma klubb, när de har intagit diametralt olika ståndpunkter.

Orsaken till att Nicaragua inte skrev under klimatavtalet i Paris var att avtalet är alltför uddlöst. Det sätter alltför liten press på de rika länderna, som hittills stått för den överväldigande delen av alla utsläpp av växthusgaser att bistå de fattiga länderna.

I uppgörelsen i Paris 2015 försvann utfästelser som hade utlovats vid tidigare klimatkonferenser. Inga belopp om ersättningar finns med i det avtal som slöts i Paris. Det var detta som föranledde Nicaraguas representant Paul Oquist att vägra sätta sitt namn under avtalet.

Med rätta förklarade han nämligen att uppgörelsen inte gjorde tillräckligt för att skydda “moder jord”. Nicaragua anser att de rika länderna borde göra mer för att hjälpa fattiga länder. Genom klimatavtalets brist på bindande regler tvingas jordens barnbarn att leva i en varmare värld.

Granska fakta innan ni skriver! En utförlig granskning av Parisavtalet finns på Kritik av klimatavtalet i Paris 2015 – stoppa utsläppen av växthusgaser. En granskning som landar långt från dagspressens hyllningskör av detta klimatavtal.

Hans Hjälte

Läs även Uppsägning av parisavtalet.

You May Also Like