Bild: Geralt / Pixabay.

Internationella Fredsdagen 40 år

21 september är den årliga Internationella Fredsdagen. Den instiftades av FN:s generalförsamling 1981. Resolutionen som ligger till grund för Internationella Fredsdagen innehåller en vädjan till världens länder:

“Vädjan till världens länder om ett 24 timmar långt eld upphör och icke-våld åtminstone en gång om året. Människor över hela världen ombedes också att delta i en tyst minut mitt på dagen”

Som det ser ut i världen kan det tyckas naivt och meningslöst med en sådan här Fredsdag. Och det är det väl också om ingen bryr sig om den förutom “de närmast sörjande”.

Om Internationella Fredsdagen fick samma uppmärksamhet som till exempel Internationella Kvinnodagen (8 mars), skulle den kanske få betydelse. Om alla humanistiska organisationer, media, politiska partier och alla vi människor som vill medverka till en fredligare värld, skulle kanske Internationella Fredsdagen få en större betydelse.

Internationella Fredsdagen, Internationella Kvinnodagen och alla andra liknande dagar ska ju numera “konkurrera” med ett otal mer eller mindre jippobetonade dagar. Dagar som “kanelbullens dag” som får stor uppmärksamhet varje år.

Tittar man i kalendern så är det minst två, tre, ibland fyra temadagar varje dag. Då blir det långt över 1 000 temadagar årligen som “pockar på uppmärksamhet”.

Idag, på “Internationella Fredsdagen” är det också “Internationella Alzheimerdagen”, som också är värd uppmärksamhet.

21 september är även “Minigolfdagen” som känns något mindre angeläget att engagera sig i.

När jag söker nå “nätet” är det glest med engagemang beträffande Internationella Fredsdagen i år. Det enda jag hittar är ett upprop från Svenska Freds daterat 2021-09-16:

“Internationella Fredsdagen 40 år”. Svenska Freds.

På sin Facebooksida skriver Svenska Freds:

Den 21 september fyller Internationella Fredsdagen 40 år. Trots att Sverige gärna lyfter upp sitt arbete med att stötta demokrati- och fredsbyggande arbete världen över fortsätter Sverige att sälja vapen till krigförande länder…

Förra året exporterade Sverige vapen för 7 gånger så mycket till de krigförande parterna i Jemen, jämfört med vad som gick till bistånd till landet.

Ta ställning på Internationella Fredsdagen och stoppa den svenska vapenexporten till länder i krig!

Jag ska vara extra uppmärksam idag när jag läser tidningar, lyssnar på radio och tittar på TV för att se om FN:s Internationella Fredsdag får någon uppmärksamhet.

eFOLKETs bidrag blir att vi uppmärksammar våra läsare att Internationella Fredsdagen finns – och att den är värd att ta på allvar.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like