– För att djurskyddet ska hamna högre upp på dagordningen behöver vi så många djurvänliga politiker som möjligt i maktens korridorer. Du kan göra skillnad för miljarder djur i hela EU genom att rösta på en djurvänlig kandidat den 9 juni, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt…

Djurrättsorganisationen Djurens Rätt har kartlagt “djurvänliga kandidater” inför EU-valet

Inför det kommande valet till Europaparlamentet har djurrättsorganisationen Djurens Rätt arbetat för att göra det enklare för de väljare som vill rösta på en djurvänlig kandidat. Nu presenteras sammanställningen över vilka svenska kandidater som säger att de kommer att verka för djuren om de får en plats i Europaparlamentet under den kommande mandatperioden.

I höstas bröt EU-kommissionen sitt löfte om att presentera en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning. Förslagen skulle ta avstamp i befintlig forskning och göra EU världsledande inom djurskydd, men så blev det inte. Av de fyra lagförslagen som var utlovade (hållning av djur, djurtransporter, slakt och djurskyddsmärkning) valde kommissionen att backa från alla utom ett. Endast förslaget om djurtransporter presenterades i sin helhet, och det förslaget lämnade dessutom kvar mer att önska.

– EU-kommissionen svek djuren när de bröt sina djurskyddslöften. Mycket står därför på spel under den kommande mandatperioden, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Camilla Bergvall

”Djurvänliga politiker i maktens korridorer”

EU:s djurskyddslagstiftning har en direkt inverkan på hur djur behandlas inom EU:s medlemsländer. Enligt Djurens Rätt är det därför viktigt att det kommer in djurvänliga kandidater som representerar djurens intressen och som vill stärka lagstiftningen:

– För att djurskyddet ska hamna högre upp på dagordningen behöver vi så många djurvänliga politiker som möjligt i maktens korridorer. Du kan göra skillnad för miljarder djur i hela EU genom att rösta på en djurvänlig kandidat den 9 juni, säger Camilla Bergvall.

Tio övergripande områden

Djurens Rätt driver, tillsammans med andra medlemsorganisationer i Eurogroup for Animals, kampanjen ”Vote for Animals”. Kampanjen syftar till att få kandidater att ställa sig bakom löften till djuren för att på så sätt synliggöra för väljare var kandidaterna står i olika djurfrågor och samtidigt säkerställa att uppställningen blir så djurvänlig som möjligt. Löftena inkluderar tio övergripande områden som kandidaterna förbinder sig att arbeta för förbättringar inom:

  • Driva på kommissionens arbete i djurfrågor.
  • Arbeta för att stoppa lidandet som transport av levande djur medför.
  • Skydda djurvälfärden för vattenlevande arter.
  • Arbeta för en bättre livsmedelsproduktion, för oss, för djuren, och för vår planet.
  • Arbeta för striktare regler för importerade animaliska produkter.
  • Arbeta för att påskynda övergången till forskning utan djurförsök.
  • Arbeta för bättre förutsättningar för vilda djur.
  • Arbeta för ett förbud mot pälsdjursfarmning och mot att placera pälsprodukter från uppfödning på den europeiska marknaden.
  • Arbeta för förbättringar för sällskapsdjur.
  • Verka för en djurskyddskommissionär i EU.

Nio av tio vill se ett starkare djurskydd i EU

Djurens Rätts opinionsrapport inför EU-valet visar, utifrån aktuella opinionssiffror, att väljarna är starkt engagerade i samtliga av dessa tio områden som kandidaterna kan anta som löften för djuren. Enligt rapporten vill nio av tio väljare se ett starkare djurskydd. Dessutom har en majoritet av de europeiska medborgarinitiativ som hittills har varit framgångsrika berört djurfrågor; till exempel End the Cage Age, Save Cruelty Free Cosmetics och Fur Free Europe, som vardera har samlat in flera miljoner underskrifter. Detta visar att EU-medborgare känner starkt för djuren, samtidigt som det indikerar att djurfrågor inte prioriteras tillräckligt på EU:s agenda.

Du kan läsa mer och se vilka kandidater som har ställt sig bakom löftena för djuren via denna länk.

Läs också:

Djurrättsorganisation uppmärksammade kornas hotade betesrätt

You May Also Like