Diskussionen "Ett år efter Metoo" i Eskilstuna stadsbibliotek bjöd på olika uppfattningar om jämställdhetsarbetet möjlighet att komma tillrätta med mäns övergrepp mot kvinnor. Foto: René Forsman.

Diskussion i stadsbiblioteket: Ett år efter Metoo.

Ett år efter metoo var temat på samtal i biblioteket onsdagen den 5 november. Samtalsledare  var Katrin Säfström kanalchef på Radio Sörmland.

Eskilstuna-Kuriren representerades av Susanne Nyström, Eskilstuna kommun av Lisa Friberg, ordförande i jämställdhetsutskottet. Deltog i samtalet gjorde också Joakim Johansson, docent och forskare på Mälardalens Högskola, samt Linnea Eriksson, chefredaktör på eFOLKET.

Lisa Friberg menade att lösningen på problemet med  mäns övergrepp och sexuella trakasserier är ett utökat jämställdhetsarbete. Joakim Johansson från MDH hade en annan uppfattning och menade att jämställdhetsarbetet inte på något vis har handlat om kvinnokroppen och dess rätt  till okränkbarhet. Enligt Susanne Nyström uppfattning ska jämställdhetsarbetet inte förväxlas med metoo som uteslutande handlar om mäns sexuella trakasserier mot kvinnor.

Katrin Säfström från Radio Sörmland refererade till sin mormor som på 1940 talet var utsatt för en närgången chef. Mormoderns reaktion i samband med metoo var att inget har hänt under alla år. Via metoo så öppnades dock möjligheten att äntligen lyfta på locket och tala om dessa orättfärdigheter.

Joakim Johansson MDH hävdade att jämställdhetsarbetet har en tendens att handla om mångkulturella problem  det vill säga invandring, där allt ont som görs mot kvinnor sker av till exempel av muslimer.

Från vänster till höger: Friberg, Nyström, Eriksson och Johansson. Foto: Rolf Waltersson.

Linnea Eriksson från eFOLKET underströk att metoo inte skildrar alla kvinnors utsatthet; som de papperslösas eller den som prostituerade kvinnor tvinga utstå. Vikten av ett klassperspektiv var det som Linnea Eriksson med bestämdhet argumenterade för. Här led metoo-rörelsen av ett uppenbart tillkortakommande, enligt Eriksson. Klassperspektivet där kvinnors olika livsförhållanden inte kom till sin rätt inom metoo rörelsen.

På frågan om vad är viktigast att göra för att komma tillrätta med män som förgriper sig på kvinnor svarar panelen:

Lisa Friberg  – att det absolut viktigaste är ett fortsatt och utökat jämställdhetsarbete.

Linnea Eriksson – att media fortsätter att skriva samt att samtal förs i alla sammanhang om hur vi uppför oss mot varandra. Bort med den gamla mansrollen.

Susanne Nyström – att metoo har medfört att kvinnor i större omfattning vågar säga ifrån och anmäla missförhållande.

Text: Lennart Clarstedt

Foto: René Forsman och Rolf Waltersson