Bild: Free Photos / pixabay

När vi lånar en stund av evigheten

Poeter vandrar i mörkret
mot morgonens ljus
När själen har
vaggat sin morgon
kommer
bussen i tid
För; när vi lånar
en stund av evigheten
då gryr en ny
morgon

Våra själar är
bloss
i evigheter
när den vilar
sig inom oss
För en kosmisk
omständighet
har gett oss
denna planet
Att älska och vårda.

Peter Danngren
Eskilstuna julen 2020

You May Also Like