Foto: Fokstier-Deutsch / pixabay.

De sannaste sångerna – nyskriven dikt av Peder Andersson

De sannaste sångerna

de av glädjen gömda

dem Du sjöng förut,

de har tagit slut,

men en finns kvar,

sången om Din själs

seger över falskhet,

den Du innerst vet.

Och till slut finns ingen hemlighet,

själen sjunger, det den vet,

att möjligheter gives

i sång,

i bild,

och i det som skrives.

Peder Anderson,
Fröslunda, Eskilstuna

 

You May Also Like