Missförhållanden och olagligheter vid Northvolts batterifabriksbygge i Skellefteå

Svåra missförhållanden uppdagas nu på platsen för bygget av Nothvolts batterifabrik i Skellefteå. Som så ofta är fallet är en stor del av de arbetande anställda av underentreprenörer som i sin tur anlitar underentreprenörer. Och så vidare. Resultatet blir noll kontroll.

Arbetsmiljöverket som nu avslöjat olagligheterna konstaterar att företagen generellt saknar kollektivavtal.

Det handlar bland annat om ett massivt olagligt uttag av övertid. 8500 timmar för mycket fördelat på ett par månader och på flera företag. Olaglig nattarbete och otillräckliga viloperioder har förekommit. Nu får de tillsammans böta mer än fyra miljoner kronor.

Ett av företagen hade 2700 timmar otillåten arbetstid och får nu betala 1,3 miljoner kronor.

De flesta av arbetarna kommer från andra europeiska länder. Det handlar om runt tusen arbetare. Många visade sej inte har arbetstillstånd i Sverige.

“Om vi hade haft kollektivavtal i första led så vi kunnat granska leden som kommer under bättre, då hade vi varit en liten bit på väg”, säger Thomas Rolén från Byggnadsarbetareförbundet.“Det är mer regel än undantag att arbetskraft utnyttjas. Vi vill se arbetsgivare som vill få stopp på detta”, tillägger han.

Vad vi ser är resultatet av den avreglering av ekonomi och arbetsmarknad som pågått sedan 80-talet.

Denna nyliberala politik har ju lagt grunden för att stora delar av arbetskraften i Sverige jobbar utan kollektivavtal och utan skydd.

Ren kriminalitet har också blivit resultatet. En sida av den nyliberala offensiven har ju varit privatiseringarna av tidigare offentligt ägd verksamhet. Användandet av fackligt oorganiserad arbetskraft har ökat liksom kriminell verksamhet. Se till exempel avslöjandena inom assistansverksamheten. Se också de skandalösa vinstuttagen från privatiserade skolor och vårdinrättningar. Vi på eFOLKET har ju nyligen uppmärksammat Engelska Skolan och dess ägare Barbara och Hans Bergström. Grunden för dessa missförhållanden är ju de privatiseringar som välfärdssektorn fått genomlida.

Det som nu avslöjats vid Northvolts byggen i Skellefteå visar på nödvändigheten av radikala förändringar. Kollektivavtal måste tillämpas. Företagens rätt att bestämma över arbetskraftsinvandringen måste bort. Omänskliga arbetsvillkor ska inte få förekomma. Huvudentreprenören måste göras ansvarig för förhållandena hos de underentreprenörer de anlitar.

You May Also Like