I Litauen ägde omfattande antisemitisk massmord rum redan under andra halvåret 1941. Den systematiska judeutrotningspolitiken inleddes av nazisterna just i Litauen.

Den litauiska Förintelsen – Bok stoppad i Litauen ges nu ut i Sverige

Det största folkmordet riktat mot judar utanför Tysklands gränser under andra världskriget genomfördes i Litauen och det var inhemska nazister som bidrog till att det kunde genomföras. Ett omfattande massmord på kommunister och vänstersympatisörer genomfördes parallellt. Dessa antisemitiska och politiska massakrer är något som dagens politiska etablissemang i Litauen inte gärna talar om. Och framför allt är det något som etablissemanget vill att befolkning inte ska kunna läsa om.

Av de 220 000 judar som fanns i Litauen före kriget dödades genom folkmordet 96 procent. Endast 8 000 överlevde. Den inhemska befolkningens deltagande i Förintelsen var unikt i sin omfattning, då omkring     20 000 litauer medverkade i någon form. Därtill tog litauerna aktiv del i judeutrotningen även i Vitryssland.

Stoppad i Litauen: Ruta Vanagaite

Men den härskande eliten i dagens Litauen vill inte kännas vid detta inhemska folkmord. För något år sedan skrev den litauiske journalisten och författaren Ruta Vanagaite, tillsamman med den israeliske historikern Efraim Zuroff, en bok om folkmordet på judar i Litauen. Boken gav ut på förlaget Alma Littera, som även publicerat Vanagaites tidigare böcker.

Efter det att boken hade kommit ut gick Ruta Vanagaite vidare med sina efterforskningar av landet mörka förflutna. Men när hon började publicera resultatet av detta arbete tog det hus i helsike.

Ruta Vanagaite kunde nämligen bland annat avslöja att den litauiske anti-sovjetiska partisanledaren Adolfas Ramanauska, faktiskt hade samarbetet med KGB och att han förrådde alla dem som hade hjälpt honom att gömma sig efter kriget. Men enligt den traditionella historieskrivningen är Ramanauska en hjälte, vars heder inte fick ifrågasättas. Vanagaites avslöjande, som frenetiskt avvisades av etablissemanget, blev nu en förevändning för att gå till attack mot hennes och Zuroffs bok om massmorden och den litauiska förintelsekampanjen i samarbete med ockupationsmakten Nazi-Tyskland.

Det blev en formlig hetsjakt mot Ruta Vanagaite och i spetsen för den gick hennes egen förläggare bokförlaget Alma Littera. Förlaget bröt kontrakt med Ruta Vanagaites och beslöt att sluta sälja de av hennes böcker som fann i lager  samt drog tillbaks sammanlagt 27 000 böcker från bokhandlare i hela landet.

På så vis berövades möjligheten för befolkningen i Litauen att på sitt eget språk få en bild av landets mörka förflutna. Men i Sverige går det och nu att läsa Ruta Vanagaites och Efraim Zuroffs Vårt Folk. En resa genom den litauiska förintelsen, som nyligen har utgivits av Karneval Förlag.

Foste Hjälte

 

 

You May Also Like