Demonstration mot svensk NATO-anslutning och för stöd till demokratiska krafter i Turkiet

Det blev en ordentlig uppslutning när nätverket “Allians Mot NATO” den 4:e Juni kallade till demonstration mot svensk NATO-anslutning och för stöd till demokratiska krafter i Turkiet.

Upp emot 500 personer hade hörsammat demonstrations-uppmaningen. Som flera svenska tidningar konstaterade var det packat med PKK-fanor i demonstrationen.

Vänsterpartistiske riksdagsmannen Daniel Riazat poängterade i sitt tal att inga Erdoğan-lagar ska härska på våra gator och i vårt samhälle. Rojava-kommittéerna var givetvis på plats.

Många kurder hade naturligtvis slutit upp, men en kurdisk aktivist som eFOLKET talat med ville poängtera hur positivt det var att se så många svenskar, kanske 60 procent av demonstranterna, och att så många ungdomar slöt upp.

Antikapitalistiska och antifascistiska budskap dominerade bland banderollerna. Vi kunde även notera den antimilitaristiska parollen: Inte en man, inte en kvinna, inte ett öre till den USA-ledda krigsmaskinen NATO.

Erdoğans talesperson Fahrettin Altun hade i ett twitterinlägg krävt att svenska myndigheter skulle stoppa demonstrationen. Särskilt måste Sverige enligt denne Erdoğan-representant förhindra PKK-are att demonstrera. Han åberopade givetvis den nya repressiva lagen som började gälla i Sverige från och med 1:a juni.

Samma dag förde Kristerssons utsände Carl Bildt ett samtal med Turkiets nye utrikesminister Hakan Fidan. De hade enligt Bildt talat om brotts – och terrorbekämpning, det vill säga om bland annat PKK.

Den svenska Tidölagsregeringen har noll intresse av att agera mot förtrycket i Turkiet. Man har valt sida. Demokratiska, socialistiska och anständiga krafter i Sverige väljer den andra sidan. Dagens demonstration i Stockholm var ett fint exempel på att det finns människor som står upp för demokrati och frihet. Edoğanregimen, NATO och Tidölaget är våra motståndare.

Peter Widén

Se även:

Carl Bildt: “De som viftar med PKK-flaggor vet knappast var PKK eller Turkiet är”

You May Also Like