Heraldiska vapenskjölden för ätten Bildt och sprätten Carl Bildt.

Carl Bildt: “De som viftar med PKK-flaggor vet knappast var PKK eller Turkiet är”

Carl Bildt har twittrat med anledning av söndagens demonstration i Stockholm mot Erdoğan, Nato och de nya terrorlagarna som den borgerliga regeringen infört:

“One should know that most of these people hardly know what PKK or Turkey is. They are just fringe leftist trying to create publicity, provoke and derail the Swedish Nato-process. The real terrorists are hiding – and are dealt with”

Automatisk översättning från engelska:

“Man ska veta att de flesta av dessa människor knappt vet vad PKK eller Turkiet är. De är bara utkantsvänster som försöker skapa publicitet, provocera och spåra ur den svenska Nato-processen. De riktiga terroristerna gömmer sig – och tas om hand”

Till skillnad mot Carl Bildt är jag övertygad om att alla som demonstrerade vet mycket väl vad både PKK står för och vad Turkiet är för land under ledning av despoten Erdoğan.

Det är inte självklart att PKK ska ses som en terrororganisation. Mycket talar för att det är dags att häva terrorstämpeln mot dagens PKK. Till och med Europeiska unionens domstol anser att det saknas giltigt underlag för att terrorstämpla PKK:

“Kurdistans arbetarparti, omnämnt med sin kurdiska förkortning PKK, är en kurdisk organisation i Turkiet som är terrorklassad av Turkiet, EU, Nato, USA, Sverige, Finland och en rad andra länder. Europeiska unionens domstol har dock i efterhand upphävt EU:s klassning för de år domstolen har granskat, då den fann att beslutet saknade giltigt underlag”.

(se lästips Kurdistans arbetarparti. Wikipedia)

Nu “viftades det” inte bara med PKK-flaggor under demonstrationen. Där fanns även flaggor för YPG, som är en kurdisk milis där även Kvinnornas försvarsenhet (YPJ) ingår.

Under det syriska inbördeskriget “var YPG, Natos och USA:s allierade i kampen mot IS i Syrien”. (se lästips. Folkets försvarsenhet. Wikipedia)

Tidigare hade S-regeringen och det socialdemokratiska partiet stöttat YPG. Men i samband med att S-regeringen lämnade in ansökan om Nato-medlemskap 2022, blev det tyst från den socialdemokratiska sidan när det gäller synen på YPG. Lika tyst som det blivit från socialdemokraterna när det gäller systerpartiet HDP, och dess partiledare Selahattin Demirtas som suttit fängslad sedan 2017. (eFOLKET har skrivit om detta vid ett flertal tillfällen)

Tidigare var det ENDAST Turkiet och Qatar som stämplat YPG som terrororganisation. Men för att blidka Erdoğan inför det svenska Nato-medlemskapet tog Ulf Kristersson och hans högerregering avstånd från YPG.

Det betyder att skaran länder som ser YPG som en terrororganisation nu består av Turkiet, Qatar OCH Sverige.

Sedan kan man fråga sig om en sprätt som Carl Bildt med “adlig och friherrlig rang” ser några problem med att Turkiet bombar kurdiska städer norra Syrien, ockuperar en 30 km bred landremsa inne på Syriskt territorium. Likaså att Turkiet har “världsrekord” när det gäller fängslade journalister och politiska motståndare till Erdoğan och hans regim.

Man kanske kan tolka den nya terroristlagen som att det är Carl Bildt och hans gelikar som stödjer terrorism.

PS. På tal om terrorstämpel – Nelson Mandela var terrorstämplad av USA när han mottog Nobels fredspris 1993. Något som säger mera om USA än om Nelson Mandela.

Lästips:

Att jag väljer dessa Wikipediasidor som lästips är för att det inte kan viftas bort som vänsterextremister “som inget vet”.

Rolf Waltersson

Se även:

Nätverket “Allians Mot NATO” kallade till demonstration mot svensk NATO-anslutning och för stöd till demokratiska krafter i Turkiet

You May Also Like