På bilden syns en judisk familj, offer för den borgerliga vita terrorn, som hade lyckan att överleva KIev-pogromerna i Ukraina1919. Många dödades och våldtäkter skedde i massomfattning.

Debatt om antisemitismen: Martina Johansson och Ann-Cathrin Rothlind bemöter Peter Widén – som besvarar bemötandet

Svar till eFOLKETs Peter Widén från

Centerpartiets Martina Johansson och Ann-Cathrin Rothlind.

Peter Widén har i eFOLKET publicerat ett debattinlägg som inte togs in av E-Kuriren som repliksvar till vår replik till Rolf Walterssons insändare i E-Kuriren 2018-11-28  Annie Lööf gömmer huvudet i dyngstacken. Enligt Widén innehåller vårt svar fullständigt felaktiga påståenden. Han väljer att fastna vid en mening som visar att han stödjer sig på tillrättalagd sovjet-rysk historieskrivning. Med “antisemitiska inslag” avser vi självklart inte att förminska de välkända vitryska sidans pogromer, utan påpeka just att bolsjeviker – de röda deltog i pogromer Ukraina år 1919-1920. Lenin fick rapporter om detta, men vidtog inga åtgärder annat än att skicka rapporterna in i arkivens tystnad. Lenin förhåller sig medvetet passiv. Däremot kan han ge skriftliga instruktioner att judar skall skickas till fronten och inte tillåtas få tjänstemannaposter. Med tanke på ryska revolutionens landvinningar är det förvånande att den kommunistiska ledningen i Polen under decennier inte lyckades, alternativt önskade motarbeta Polens antisemitiska historia, som pogromer. Vilket ledde fram till pogromerna i Polen så sent som på 1960-talet. Widén hamnar själv fel med selektiv läsning och tillrättalagd sovjet-rysk historieskrivning. Han väljer missa kommentera de sentida vänsterstödda diktatorer och regimer vi nämnt liksom budskapet att Centerpartiet till skillnad från vänstern utvecklats och tagit avstånd från de enskilda aktörers och dåtida spridda förkastliga värderingar under 1930-1946.

Med vänlig hälsning

Martina Johansson och Ann-Cathrin Rothlind.

Hej Martina Och Ann Cathrin!

Det var ett tråkigt svar som ni presterade. För att inte säga illvilligt. För det första skriver ni:

Med antisemitiska inslag avser vi självklart inte att förminska de välkända vitryska sidans pogromer, utan påpeka just att bolsjeviker – de röda deltog i pogromer Ukraina år 1919-1920.

Vad märkligt att ni anser att den vita, borgerliga, sidans pogromer är så välkända att ni inte ens behövde nämna dem. Tyvärr är det nog inte så. Världens mest omfattande massmord på judar före andra världskriget är sorgligt nog inte så allmänt känt. Jag har en otäck känsla av att Martina och Ann-Cathrin chansade på det när de utelämnade den detaljen. Eller: ni kanske helt enkelt saknade kunskap?

Sen fortsätter ni att trampa på med lögnerna om att bolsjevikerna också hade judepogromer på sin dagordning. Hur var det då? I det kaos som rådde fanns det tillfällen när enskilda medlemmar i Röda Armén begick övergrepp. Naturligtvis inte sanktionerade av bolsjevikernas ledning. Men Martina och Ann-Cathrin fortsätter i sin nit att likställa den vita och den röda sidan (Nu när de har gett upp försöken att förtiga den vita sidans utrotningskampanjer). Enligt Martina och Ann-Catjhrin struntade bolsjevikledningen i att vidta åtgärder. Så här skriver våra centerpartistiska debattörer:

Lenin fick rapporter om detta, men vidtog inga åtgärder annat än att skicka rapporterna in i arkivens tystnad. Lenin förhåller sig medvetet passiv. Däremot kan han ge skriftliga instruktioner att judar skall skickas till fronten och inte tillåtas få tjänstemannaposter.

Observera att Martina Och Ann-Cathrin nu glider från att påstå att bolsjevikerna organiserade pogromer till att inte vidta åtgärder och förhålla sej passiva. Hur ska ni ha det?

Hur var det då? Hur ser verklighetens fakta ut?

Sanningen är att bolsjevikledningen straffade alla antisemitiska övergrepp mycket hårt!

När det gäller de rödas respektive vitas förhållningssätt till den judiska befolkningen kan vi rekommendera Martina och Ann-Cahtrin en ordentlig genomläsning av historiedocenten Håkan Blomqvists bok Myten om Judebolsjevismen (Carssons förlag).

Blomqvist är historiker vid Södertörns högskola och kanske landets främste expert i ämnet. I vår kommer hans bok om Bundt, den judiska socialistiska arbetarrörelsen i Ryssland, Polen och Litauen ut. Läs gärna den också!

När Martina och Ann-Cathrin påstår att judar inte skulle tillåtas tjänstemannaposter är det rent skrattretande. Judarnas starka representation i sovjetadministrationen var just det bärande argumentet för antisemiter vid denna tid då de stämplade kommunismen som judisk. En stor del av bolsjevikpartiets ledning var judar. (Trotskij, Kamenev Zinoviev, Radek etc etc. …) Detta var som jag tidigare påpekat inte konstigt. Judiska vänstersinnade drogs naturligtvis till det konsekvent antirasistiska bolsjevikpartiet. Martina och Ann-Cathrin: Varför håller ni på på det här sättet?

Om Polen och pogromer. Nej några pogromer skedde inte på 60-talet men det förekom fula antisemitiska inslag. Den sista pogromen skedde förvisso strax efter andra världskriget men var inte ett uttryck för regeringens politik utan ett sista vidrigt uttryck för de rasistiska fördomarna som var så starka i det polska samhället. (Pogrom innebär ju fysiskt våld, ofta mord och förstörelse av egendom)

Om mej skriver Martina och Ann-Cathrin.:

Widén hamnar själv fel med selektiv läsning och tillrättalagd sovjet-rysk historieskrivning. Det är tråkigt att behöva gå till försvar av sin egen person.

Men de centerpartistiska representanterna går här över gränsen för all anständighet!

Nättidningen eFOLKET är en bred röd-grön tidning. Vi som arbetar kommer från olika håll. Det finns medlemmar i Vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och personer som inte är med i något parti alls. Själv är jag med i Socialistiska Partiet, den svenska delen av Fjärde Internationalen.

Vår riktning bildades av de kommunister som höll fast vi den ryska revolutionens mål och visioner och därför bröt med den stalinistiska utvecklingen. Grundarna av vår rörelse var de första offren för de stalinistiska utrensningarna. Kanske upp till 20 000 av vår riktnings medlemmar (och många fler sympatisörer) sköts i Gulaglägren. Kampen mot den falska historieskrivning som stalinisterna vräkte ut om oss har tyvärr varit en mödosam del av vår verksamhet. Vi vann den kampen. Ytterst få tror idag på de stalinistiska lögnerna om oss. Vi tänker inte låta några centerpartistiska riksdags- och regionrepresentanter få oemotsagda fortsätta med nya lögnkampanjer.

Fredskämpen och socialisten Rosa Luxemburg. Mördad 1919 av den tyska borgarregeringens terrorförband. “Blodiga Rosa” och “jude-horan” var vanliga benämningar i den tyska borgerliga propagandan.

Observera att mitt försvar av bolsjevikernas politik mot uppenbara lögner inte betyder att jag förhåller mej okritisk till allt. Bolsjevikerna begick naturligtvis misstag. Men misstag inom ramen för en ärlig kamp för arbetarklassens befrielse. Det är den inställning som Rosa Luxemburg också hade. Rosa, judinna, vänstersocialist och medgrundare av det tyska kommunistpartiet två veckor innan i januari 1919 mördades av den borgerliga terrorn. Rosa Luxemburg kritiserade delar av bolsjevikernas politik, samtidigt som hon energiskt stödde bolsjevikerna och revolutionen i Ryssland. eFOLKET presenterar just nu, med anledning av att hundra år förflutit sedan mordet på Luxemburg och den borgerliga terrorns massakrer på tusentals arbetare i Berlin och andra tyska industristäder. Ta gärna del av den artikelserien!

Slutligen vill jag rekommendera Martina och Ann-Cathrin att besöka vår redaktion där vi också har ett förnämligt bibliotek där ni kan få betydligt bättre information än den fake-historia som ni verkar matats med och tyvärr sprider vidare. Det är ju trots allt så att för att kunna uttala sig om historien är ett visst mått av historisk bildning inte i vägen. Liksom ärligt uppsåt alltid är bra, förstås.

Välkomna!

Peter Widén

You May Also Like