Om felaktigheter i en replik till Rolf Waltersson

Den 29 november publicerade eFOLKET ett inpass från Rolf Waltersson med rubriken: “Annie Lööf gömmer huvudet i dyngstacken”.

Texten behandlar Centerpartiets historia med avseende på rasistiska och antisemitiska inslag till och med i partiprogrammet fram till 1946. Centerpartiet hette under denna period Bondeförbundet.

Detta inlägg publicerades också i Eskilstuna-Kuriren. Rolf fick flera svar. Bland annat från Martina Johansson (riksdagsledamot representerande Centerpartiet) och regionfullmäktigeledamoten Ann-Cathrin Rothlind, också hon från Centerpartiet.

Deras svar innehåller dock tyvärr fullständigt felaktiga påståenden. Peter Widén, från eFOLKET:s redaktion skrev därför ett inlägg där dessa fel påpekas. Rothlind/Johansson påstår att den socialistiska bolsjevikregeringen som kom till makten i Ryssland 1917 var antisemitisk när det tvärtom var denna regim som räddade landet från de antisemitiska vita (borgerliga) horderna som med stöd från västmakterna försökte genomföra en kontrarevolution.

Eskilstuna-Kuriren tog dock inte in Widéns tillrättaläggande artikel. Tydligen tycker man inte att det är något viktigt när fel part anklagas och den förövande parten framställs som oskyldig. Inte ens när det gäller folkmord.

Därför publicerar eFOLKET nu Widéns text. Vi kommer också att erbjuda Johansson/Rothlind möjligheten till replik. För eFOLKET är en öppen och fri debatt ett måste.

Redaktionen

 

Här följer Peter Widéns av Eskilstuna-Kuriren ej publicerade text:

Om felaktigheter i en replik till Rolf Waltersson

I en debatt mot Rolf Waltersson gällande Centerpartiets historia kommer Martina Johansson (C) och Ann-Cathrin Rothlind (C) med ett par märkliga och fullständigt felaktiga påståenden. Så här skriver dom: “Waltersson har missat det egna partiets icke fläckfria förflutna, vilket syns i de antisemitiska inslag som fanns i samband med den ryska revolutionen 1917 och på 60-talet i det kommunistiska Polen”. Att kalla det som skedde i Ryssland och Ukraina 1917 för “antisemitiska inslag” är väl något av ett rekord i understatement. Vi talar om de värsta massmorden på judar i historien före Hitler. Det är bara det att dessa obeskrivliga massakrer utfördes av den borgerliga, vita, sidan och de som satte stopp för dem var kommunisterna och Röda Armén. Överallt där den vite generalen Denikins trupper och den Ukrainske nationalisten Petljuras förband drog fram skedde de mest obeskrivliga mordorgier. Bara i Ukraina anser forskningen idag att kanske 150 000 judar mördades under året 1919!

Antisemitismen hade djupa rötter i det tsaristiska imperiet. Pogromer (lynchningar och förstörelse av hus och ägodelar) riktade mot judar hade varit ett återkommande inslag. Det är denna antisemitism som kom att löpa fullständig amok under de borgerliga vita arméernas militära fälttåg i deras kamp mot bolsjevikregeringen. Den vita sidan lanserade “teorin” om “judebolsjevismen”. Den kommunistiska rörelsen förklarades vara en del av en judisk konspiration. Denna “teori” skulle ju senare tas över av Adolf Hitler och det nazistiska fälttåget 1941 fördes bland annat under parollen “Kamp mot Judebolsjevismen”. Antisemitism sammankopplad med antikommunism var dock inget som var begränsat till nazisterna utan förekom i vida kretsar inom borgerligheten. “En historia präglad av sin samtid” som Johansson och Rothlind formulerar det i sitt inlägg.

Anhängarna av dessa reaktionära riktningar brukade peka på att många ledande personligheter inom den bolsjevikiska ledningen var judar. I själva verket var det helt naturligt att unga människor från en förtryckt minoritet i det tsaristiska imperiet drogs till en konsekvent internationalistisk och antirasistisk rörelse.

Många av dessa ledare kom att utrensas när stalinismen malde ner den ryska revolutionens landvinningar.

När det gäller Polen är det sant att det fanns antisemitiska inslag under 60-talets slut när partiledningen bekämpade oppositionella inom partiet. Det är fruktansvärt skamligt. Men den antisemitismen behövde inte de stalinistiska ledarna uppfinna. Polen har en tung antisemitisk tradition. Vi ser hur denna antisemitism tar sej uttryck även i dagens kapitalistiska Östeuropa.

Peter Widén

You May Also Like