Störst kör först!

De rika länderna tränger sig före i kön när vaccin mot covid-19 ska fördelas

“Covidvaccinen delar upp världen i A-lag och B-lag. Nio av tio invånare i världens fattiga länder har ingen chans att bli vaccinerade mot corona nästa år (2021, min anmärkning). Rika länder som svarar för bara 14 procent av världsbefolkningen har säkrat mer än hälften av den förväntade tillgången”, kan man läsa i SvD 2020-12-17.

Det är alltså som vanligt – de rika “går före i kön”. Nu ser vi en huggsexa där de som har makt och inflytande – och framför allt pengar – tar för sig.

Vackra ord om solidaritet och rättvisa väger lätt. Det är krassa egenintressen och egoism som gäller.

I senaste numret av Flamman (nr 2, 14 januari) skriver Noa Söderberg:

“Vaccinen rullas ut – men fördelningen är ojämn. Världens rikaste länder har köpt på sig tillräckligt många doser för att vaccinera befolkningen flera gånger om, medan andra länder saknar möjlighet att vaccinera ens var tionde person”.

Offentliga data från Global Health Innovation Center vid Duke University i USA visar att den rikaste kategorin länder, “High income countries”, har säkrat över 4 miljarder doser vaccin mot covid-19. Den fattigaste kategorin länder, “lower middle income countries”, har tillsammans köpt knappt en halv miljard doser.

Kanada har säkrat 6 doser per invånare. USA och Storbritannien över 4 doser per invånare. EU-länderna 3 doser per invånare.

Ukraina, som är grannland till EU har bara kunnat skaffa sig vaccin som räcker till 2 procent av befolkningen.

Andra länder som försäkrat sig om stora mängder vaccin är till exempel Australien, Israel, Japan och Nya Zeeland.

Bland länder som har kunnat skaffa sig ytterst små mängder kan nämnas Pakistan, Bangladesh, Irak, Bolivia, Algeriet, Kazakstan, El Salvador och Sydafrika som bara lyckats försäkra sig om vaccin som räcker till någon eller några få procent av befolkningen.

“Det är en stor besvikelse och ett misslyckande för WHO att vaccinationerna mot en global pandemi inte kunnat samordnas mer solidariskt.

Det är också ett tecken på att de globala institutioner som skapades efter andra världskriget – FN, WHO, med flera – har tappat inflytande.

Världen ser väldigt mycket annorlunda ut nu med väldigt starka kommersiella krafter, och det är uppenbart att läkemedelsbolagen har makt att bestämma fritt vilka de ska sälja till, och hur mycket”, säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, till tidningen Flamman.

Det är ingen slump att vissa länder har fått mer. Kanada, Storbritannien, USA, Israel och andra länder har skrivit egna avtal med Pfizer eller andra läkemedelsjättar. Man har betalat höga och ofta okända summor. Många politiska ledare har “trängt sig före i kön” i en panikartad situation där det gäller att visa för folket att de besitter handlingskraft och har pengar att slanta upp för att få tillgång till så mycket vaccin att man kan vaccinera sin egen befolkning flera gånger om.

De fattiga får stå bredvid och titta på.

Eller som ordspråket:

“När det regnar manna från himlen, har den fattige ingen sked”

Rolf Waltersson

Behåll din plats i kön!

You May Also Like