Bild: Alexandra Koch / Pixabay.

Coronaskrisens centrum i världen ligger nu i nordöstra USA

Antal dödsoffer för coronaviruset är nu över 80 000 i USA. Med tanke på att USA har 328 miljoner invånare är kanske inte denna siffra så uppseendeväckande. Men en stor del – mer än 60 procent av coronavirusets dödsoffer kommer från endast fem stater i nordöstra USA, där endast en sjättedel av landets befolkning bor.

De största fem länderna i Europa Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien har nästan lika många invånare – 324 miljoner- som hela USA. Dessa fem länder har 123 000 döda på grund av coronaviruset, det vill säga 66 procent fler dödsoffer än i USA.

Det är uppenbart att i stora delar av USA har coronaviruset ännu inte skördat så många offer. Men i ett område är offren desto fler. Framför allt gäller det i 10-miljonerstaden New York med cirka 18 000 dödsoffer.

Staten New York med cirka 18 miljoner invånare har 27 000 dödsoffer, det vill säga lika många som Frankrike, trots att Frankrike har två och en halv gånger så många invånare.

Coronaviruset har dessutom skördat ett högt antal offer i de stater som omger Staten New York: New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania och Connecticut. Dessa fem stater i USA:s nordöstra del har cirka 55 miljoner invånare, vilket är cirka 12 miljoner färre än Frankrikes eller Storbritanniens invånare. I dessa fem stater har coronaviruset skördat 48 000 människoliv – jämfört med 27 000 i Frankrike eller 32 000 i Storbritannien.

Coronaviruset har drabbat Europa väldigt hårt speciellt Sydeuropa och Storbritannien, men nordöstra USA är nu ännu mer drabbat. Risken är stor att även övriga delar av USA kommer drabbas hårt. Dessutom har coronaviruset slagit hårt mot hela USA:s ekonomi. Arbetslösheten är den högsta sedan 1930-talets depression. Människor drabbas dessutom hårdare än i Europa därför att de sociala skyddsnäten i USA är svagare eller till och med obefintliga för många människor.

Livsmedelsförsörjning håller på att braka samman – inte enbart på grund av att allt fler US-medborgare är beroenden av livsmedelsbistånd, utan också för att alla drabbas av brist på mat – när transporter har minskat och livsmedelsindustrier har tvingats stänga.

Donald Trump förutspådde nyligen att 90 000 människor i USA skulle falla offer för coronaviruset. Det är redan nu 80 000 offer. Han lovade att också att den ekonomiska utvecklingen skulle vända starkt uppåt redan nästa år. Naturligtvis är det önsketänkande av Trump. Risken är stor att utvecklingen går åt det motsatta hållet och att fler stater står inför samma läge som staten New York och dess grannstater har gjort.

H. Foste Hjälte

You May Also Like