Bild. Markus Distelrath/Pixabay.

Unga borgare; rädda och aggressiva

Ordförandena för fyra av de borgerliga partiernas ungdomsförbund uttrycker i en debattartikel Aftonbladet stor oro för att den pandemi-kris vi nu genomlider kan få till resultat att krav på en politik i socialistisk riktning kommer att resas.

De fyra är: Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF; Ida Alterå, förbundsordförande  CUF; Romina Pourmokhtari, förbundsordförande LUF; Martin Hallander, förbundsordförande KDU.

Låt oss ta några axplock ur deras artikel:

“De viktiga landvinningar som borgerligheten gjort under de senaste decennierna, då område efter område frigjorts från statlig kontroll, får inte gå förlorade i krisens namn. Kvaliteten i vård, skola och omsorg har ökat tack vare privata entreprenörer och innovatörer. Den utvecklingen måste fortsätta.”

“Vi är oroliga över de socialistiska tendenser som nu fått vind i seglen.”

“Därför kräver vi att alla riksdagens partier, men framför allt våra egna moderpartier, kommer överens om att de extrema men nödvändiga krisåtgärder som nu genomförs kommer att dras tillbaka så snart krisen blåst över.

I samma stund som behovet av offentligt ingripande försvinner, ska också krisåtgärderna göra det. Därefter måste arbetet för fri företagsamhet, minskad statlig makt och avreglering fortsätta.”

Det är inte konstigt att dom är oroliga. Alla kan ju se vad den från den privata industrin inlånade “Just in Time”-filosofin ställt till med i vårdsektorn. Inga lager, ingen krisberedskap. Filosofin innebär att resurser ska minimeras och bara köpas in när man direkt behöver använda dem. Allt för att pressa kostnader och maximera vinster. I industrin talar man om “mager produktion” Inom vård och annan offentlig sektor har tänkandet fått namnet New Public Management (NPM). En modeteori som skapat underbemanning, utbrändhet och inga lager. Och som nu kostar liv.

Privatiseringen av apoteken har inneburit att lager minimerats, mediciner fattas och apotek överetablerats i storstäder men försvunnit i glesbygden. Men vinster till de privata bolagen. Till och med apoteksprivatiseringens gudfader f.d. KD-ledaren Göran Hägglund har i dagarna krupit till korset och erkänt negativa konsekvenser. (Finska Oriola äger Kronans Apotek, Riskkapitalbolaget Altor ägde initialt Apoteket Hjärtat (numera ägt av ICA-gruppen) och Mikael Damberg (S) sålde 2017 ut de statliga aktierna i Apoteksgruppen till det i Litauen baserade Euroapotehka).

En verksamhet som vi gemensamt ägde flyttades över till privata vinstintressen. En förändring som de borgerliga ungdomsförbunden är oroliga att många nu kommer att ifrågasätta. Dom skriver ju : “Därefter måste arbetet för fri företagsamhet, minskad statlig makt och avreglering fortsätta.”

Med fasa skriver dom på ett annat ställe i sin artikel: “Opinionsbildare på vänsterkanten kräver att Sverige förstatligar fungerande apotek.”

Ja det är nog inte bara opinionsbildare som tycker att det är rimligt att Apoteket AB som fortfarande är statligt återfår apoteksmonopolet och att vinstintressena kopplas bort. Ett statlig apoteksväsen som ställs under demokratisk kontroll, befrias från NPM och annat trams och som ansvarar för lager och krisberedskap.

Det är marknadstänkandet som de borgerliga ungdomsförbunden hyllar och vill utvidga som idag gör att underbemannade vårdarbetare står utan utrustning.

Deras aggressiva och lätt desperata artikel visar att dom inser att en folklig reaktion mot den nyliberala politiken håller på att växa fram. Men den speglar också borgerlighetens beslutsamhet att möta de folkliga kraven med hårt motstånd. Vad de planerar är en offensiv för att ytterligare bryta ner, skära ner och skapa ett samhälle helt dominerat av marknadsrelationer.

Dom är naturligtvis också rädda för att människor drar slutsatser utifrån det som händer nu inför den omställning som klimatproblematiken kräver. Att folk helt enkelt inte tycker att de välbeställdas tärande konsumtionsstil är något vi behöver acceptera.

Shoppingresor till Milano och New York över veckosluten kanske kan upphöra? Skattesänkningar som garantera de besuttna ytterligare materiell konsumtion men som samtidigt dränerat vård skola, omsorg och krisberedskap kanske ska rullas tillbaka? Att människor börjar diskutera vad som är det viktiga i livet. Att folk börjar ifrågasätta privata bolagsledningars rätt att besluta om vad som ska produceras och var det ska produceras.

Vilken rysning måste det inte ge längst de borgerliga ungdomarnas ryggrader när människor börjar fråga sej varför banker och finansinstitut ska vara privatägda? Banker som vi alla får vara med att hålla under armarna i kristider men som skär guld med täljkniv under “goda tider”.

När Corona-krisen i dess mest akuta läge är över kommer vi att stå inför en politisk konfrontation. De borgerliga ungdomsförbundens debattartikel visar att de är beredda, organiserade och aggressiva. Vi måste möta dom. Det är alla röd-gröna krafters plikt att se till att deras mardröm blir verklighet.

Peter Widén

You May Also Like