Corona

Söndagskvällens skrämmande Dokument Utifrån – en australiensisk dokumentär om Coronaviruset – måste ses, inte bara för att vi fortfarande fruktar epidemins konsekvenser utan också för att programmet ger en levande bild av hur den kinesiska ledningen behandlar sina medborgare.

Det är en sak att sätta medborgarna i karantän, ett sådant beslut kan vara riktigt, och dessutom näst intill ogenomförbart i demokratiska stater som Italien, där det berättas om människor som rymt från karantänen och därmed riskerar att sprida sjukdomen ytterligare.

Det är en helt annan sak att tvinga ut de sjuka ur sina bostäder utan att de testats i förväg. Lunginflammation behöver inte bero på coronaviruset, och den som befinner sig karantän lär bara smitta sin närmaste omgivning, det vill säga familjen, och övervåldet måste ses som oberättigat.

WHO varnar för spridning till länder med bristande sjukvårdsresurser. Dit räknas normalt sett inte USA – som, om jag inte missminner mig, har världens dyraste sjukvårdssystem – men när en del av befolkningen inte har tillgång till billig sjukvård kan vad som helst hända. Hur ska man kunna leta smittspridare när smittspridarna helst håller sig undan för att slippa kostnaden och hur lång tid tar det inte att organisera fram pengar för provtagningarna? Utan pengar lär de privata institutionerna inte reagera.

Amerikanarna är ett resande folk. Vad händer om varje resenär ska kollas? Redan nu är det färre som testats i USA än i länder med en liknande befolkningssammansättning.

Faran behöver därför inte komma från de fattiga länder som kineserna numera strävar efter att ta den ekonomiska kontrollen över, utan den kan komma som ett resultat av den amerikanska drömmen. Och då står Trump och skyller på demokraterna. Mannen är minst sagt patetisk.

Frågan är om inte myndigheternas sätt att hantera situationen med en allt snabbare spridning av viruset kan bli en “Tjernobyl” – en ögonöppnare – för både kineser och amerikaner. En ögonöppnare som får stora konsekvenser för framtiden.

I SVD (den 1 mars) skriver Jenny Nordberg om Marc Lipsitch, professor i epidemiologi vid Harvard. De modeller han arbetar med visar att mellan fyrtio och sjuttio procent av jordens vuxna befolkning kommer att drabbas av viruset. Mellan en och två procent av dem kommer att dö. I dokumentären talas om något lägre siffror.

Enligt Hans Rosling fanns det 2017 ca fem miljarder vuxna i världen. Om jag har lyckats hålla ordning på nollorna betyder det att ca 2,5 miljoner människor kommer att dö utifall WHO inte lyckas förhindra att epidemin blir en pandemi.

Och då får de som makten haver inte göra om misstag som att sätta kryssningsfartyg i karantän. Med sina tre döda och över 600 smittade bevisade Diamond Princess att karantän inte lämpar sig för kryssningsfartyg.

Siv Aksila

You May Also Like