Sergej Skripal arbetade för den brittiska militära säkerhetstjänsten MI6. Hans kodnamn var Forthwith. Han avslöjades och fängslades, men släpptes av Ryssland efter några år, i en så kallad spionbytesaffär. Kritiska journalister i Storbritannien har fört fram tanken att MI6 av någon anledning velat eliminera dubbelspionen Skripal. Eller att MI6 – eller någon annan “institution” – velat genom en provokation skärpa relationerna till Ryssland. (Bildmontaget från express co.uk).

Brittisk gasattack med många frågetecken

På lördagsförmiddagen i förra veckan insjuknade plötsligt en kvinna, Dawn Sturgess i Amesbury i sydvästar England. Några timmar efter att hon hade hämtats med ambulans, insjuknade även hennes manlige partner Charlie Rowley plötsligt, och fick föras till sjukhus.

Detta vet vid med säkerhet. Men alla övriga uppgifter i fallet med dessa bägge brittiska medborgares plötsliga insjuknade bör vi ta med en stor nypa salt. De har nämligen lämnats av de brittiska myndigheterna och deras uppgifter är fyllda av motstridiga uppgifter och lösa spekulationer.

Till anhöriga och till grannar uppgav myndigheterna att de bägge svårt sjuka personerna hade drabbats av en svår chock på grund av att de intagit någon förgiftad drog. Det tog fyra dygn innan myndigheterna gick ut och förklarade att paret Sturgess/Rowley inte hade använt droger utan att deras livshotande tillstånd berodde på att de hade utsatts för en nervgas.

Enligt den brittiska polisen hade paret under fredagen besökt den lilla staden Salisbury en dryg svensk mil söder om Amesbury. Den stad där den före detta ryske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia Skripal förgiftades för fyra månader sedan, den 4 mars i år.

Under de fyra dagarna efter insjuknandet hade paret Sturges/Rowley utmålats som arbetslösa och hemlösa missbrukare, trots att Charlie Rowley bodde i ett eget hus i ett medelklassområde. En av hans grannar i Amesbury Natalie Smith förklarade i en intervju att hon var rasande över att det tog fyra dagar för polisen att säga att paret hade förgiftats av gas: “Varför ljög de för oss och sa att det handlade om narkotika?”

Men därefter var de brittiska myndigheterna inte sena om att gå ut med att paret utsatts för en attack med nervgasen, kallad novitjok. Den lokala polisen har dock inte kunnat bekräfta att det rör sig om denna nervgas.

Men det innebar ändå att nya anklagelser – även denna gång, liksom i fallet Skripal, utan bevis – utslungades mot Ryssland. Precis som i det tidigare fallet fanns det i den brittiska regeringens bulletiner ingen tvekan om varifrån nervgiftet kom.Tvärsäkert tillkännagav den konservativa regeringens talespersoner att källan var Ryssland och förövaren samma stat.

Problemet är att de brittiska myndigheterna varken har kunnat identifiera någon brottsplats, eller hur de bägge offren kunnat insjukna ett halvt dygn efter det att paret skulle ha besökta staden Salisbury. De brittiska myndigheterna utgår nämligen ifrån att paret Sturges/Rowley fyra månader efter förgiftningen av Skripals skulle ha råkat ut för en överbliven mängd att samma gift som far och dotter Skripal utsattes för…

Enligt den officiella brittiska versionen hade far och dotter Skripal förgiftats genom att nervgasen smetats på ett dörrhandtag. Inom loppet av en timme eller möjligen lite längre tid hade de därefter fallit ihop på en parkbänk på grund av förgiftning.

En förklaring som framfördes av myndigheter till att ingen av Skripals dödades av nervgasen, var att det hade fallit regn på det dörrhandtag som hade kontaminerats. Detta hade nämligen medfört att nervgasen verkan hade minskat, enligt myndigheterna.

En tillkallad expert förklarade dessutom att nervgiftet försvagas av både vatten och fukt i luften, vilket medför att detta gift har en begränsade livstid. Detta sågs som en orsak till att “brottsplatsen” och området där i kring övertäcktes för att man skulle kunna finna bevis för gasattacken innan den fuktiga luften utplånade gasresterna.

Detta argument framfördes då också för att lugna allmänheten, det skulle inte finnas någon risk för att gasen skulle kunna orsaka långsiktig fara i Salisbury. Förmodligen har det regnat några gånger sedan dess i stan. Men nu är argumenten ändå det motsatta, att gasen är långlivad.

Den gas som förstördes av regn och fukt har återuppstått i Salisbury. I brittiska nyhetsmagasin förklara nu forskare att novitjok är extremt hållbart och att det finns risk för att gasen finns kvar. Myndigheterna råder nu människor i Salisbury att tvätta kläder för att få bort eventuella rester av gas.

Det är ju inte särskilt trovärdigt att ännu en gång påstå att Ryssland utfört en attack mot två personer i samma område i Storbritannien. Därför påstår den brittiska regeringen nu att dessa oskyldiga människor blivit offer för en kvarvarande gas, som Ryssland placerade i Salisbury för fyra månader sedan, då man, enligt den brittiska regeringen, försökte mörda Sergej Skripal.

Vad handlar det då om för nervgas? Jo, enligt de brittiska myndigheterna rör det sig om en speciell gas, som de kallar “Novichok”. Det gjordes försök att utveckla denna typ av nervgas i Sovjetunionen, vid ett laboratorium i Uzbekistan för omkring 30 år sedan.

Avsikten var att få fram en nervgas som var enkel att tillverka utanför stora laboratorier. Om man verkligen lyckades med detta är osäkert. Dessutom bygger Storbritanniens utpekande av Ryssland på att endast stora länder har förmåga att tillverka denna gas – tvärtemot avsikten med utvecklingen av novitjok. Och att det enda land som har tillgång till denna gas är Ryssland.

Gasen kom aldrig till användning innan Sovjetunionen upplöstes. Laboratoriet i Uzbekistan avvecklades sedan under medverkan av USA! När de brittiska myndigheterna anklagar Ryssland för att ha använt denna gas på brittiskt territorium, så bygger det på två osäkra antaganden; dels att denna gas har framställts av Ryssland, och dels att – på grund av det – Ryssland är det enda land som har kunnat framställa den. Detta är den grund på vilken Storbritannien bygger sina anklagelser på.

Intressant i sammanhanget och värt att nämna är att Israel vägrade ställa upp på Västs samordnade utvisningar av ryska diplomater i kölvattnet av Skripal-fallet. Det israeliska argumentet var att novitjok idag tillverkas och lagras i åtminstone 20 länder!

Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPWC, är skeptisk till att gasen novitjok verkligen fungerar och har därefter inte satt den på den förbjudna listan. Observera att både USA och Storbritannien är medlemmar i OPWC.

Om det trots allt går att tillverka denna gas och att den fungerar – även om dess dödlighet tydligen har överdrivits eftersom far och dotter Skipal överlevde attacken – så är det långtifrån självklart att peka ut Ryssland som tillverkare. USA skulle med tanke på deras insatts i Uzbekistan, ha haft möjlighet att tidigt börja framställa denna gas. Med det nära samarbete som finns mellan USA och Storbritannien så skulle i så fall även britterna kunna ha tillverkat novitjok.

Nu anklagar Storbritannien Ryssland för att sprida denna gas på brittisk mark. Och att detta är orsaken till att två brittiska medborgare nu är i ett livshotande tillstånd.

Det finns många frågor att ställa till de brittiska myndigheterna:

Varför har man tidigare sagt att det har varit riskfritt att vistas i Salisbury?

Om det finns nervgas kvar i kläder, kan verkligen tvättning utplåna riskerna, när sjutton veckors fuktig utomhusluft inte har kunnat utplåna gasen?

Är det klokt att uppmana medborgare att själva hantera kontaminerade kläder inomhus?

Varför spred man i fyra dygn en helt felaktig version av vad som hade hänt paret i Amsbury?

Fanns det något skäl att försök vilseleda den brittiska allmänheten och världen om att någon form av gas allvarligt hade skadat brittiska medborgare?

Vilka bevis har Storbritannien för sina anklagelser mot Ryssland?

Rowleys hus på Amesbury ligger mindre än en svensk halvmil från Storbritanniens militära forskningscentrum Porton Down, stort som 4 000 fotbollsplaner. Här arbetar tusentals personer bland annat med att forska om kemiska och biologiska vapen. Det är, enligt Wikipedia, “känt sedan mer än 100 år som en av Storbritanniens mest hemlighetsfulla och kontroversiella militära forskningsanläggning.”

Finns det ett samband med offren för lördagens händelse och Porton Down?

Med tanke på den militära upprustning som Storbritannien är en av de pådrivande i, är det antagandet inte särskilt långsökt att man i landets främsta forskningscentrum i åtminstone rent forskningssyfte hanterar farliga preparat…

H Foste Hjälte

You May Also Like