S-veteraner tar strid mot vinster i välfärden

Veteraner inom Socialdemokratin, flera före detta riksdagsledamöter som Bengt Silfverstrand, Bosse Bernhardsson och Anita Schersten har tillsammans med ett tiotal andra socialdemokrater som haft tunga uppdrag i politik och fack har skrivit en debattartikel i Aftonbladet, där de skriver att Socialdemokraterna inte får ge upp kampen mot vinsterna i välfärdssektorn.

I sin artikel hänvisar de till att Olof Palme redan för över 30 år sedan gjorde en grundlig analys av de skilda förutsättningarna mellan samhällelig service och verksamhet efter kommersiella principer.

Olof Palmes slutsats var glasklar:

Ett privat av vinstintressen styrt system klarar inte målet att på lika villkor ge människorna de sociala tjänster de har behov av.”

Den slutsatsen står sig fortfarande skriver veteranerna. Sverige har nu blivit den pantsatta välfärdens land. De så kallade valfrihets – och privatiseringsreformerna har bidragit till en nedmontering av kvalitet och likvärdighet, läraryrkets sjunkande status och ett fritt fall i kunskapsresultat. Sverige är idag ensamt i världen att tillåta skattefinansierade friskolor med fri vinstutdelning.

Ett stående mantra hos systemets försvarare har varit att det inte spelar någon roll vem som driver äldreboendet, skolan eller sjukhuset. Kvaliteten är det centrala.

Men då bortser man från de erfarenheter som visar att producenter som drivs av vinstintressen skapar marginalerna antingen genom att pressa främst personalkostnaderna eller genom att driva upp efterfrågan.

S-veteranerna pekar också på att “Systemskiftet saknar förankring i folkopinionen. Sju av tio väljare anser att eventuella vinster ska återinvesteras i själva verksamheten i stället för att delas ut till aktieägare när och fjärran.”

“S får inte ge upp striden mot vinsterna. Vår grundsyn är glasklar – partiet måste sätta ner foten. Enligt borgerliga medier och debattörer vill Socialdemokraterna egentligen inte ha någon vinstbegränsning i välfärden men har tvingats till eftergifter av Vänsterpartiet. Detta är fel,” skriver de 16 s-veteranerna.

Debattinlägget finns även på Bengt Silverstrands facebooksida
Läs debattinlägget på Aftonbladet

You May Also Like