Foto: Daniel Reche / Pixabay.

Be en bön för Eskilstunas skolor!

Tillförordnad skolchef i Eskilstuna kommun har en bisyssla. Hen är huvudman men också VD för bolaget som äger Skälbyskolan, en friskola i Västerås stad.

Frågan är om förtroendet och tillgängligheten går att kombinera? Är det lämpligt? Svaret på kommunens Facebooksida ger följdfrågor. Kommunens svar från ännu en tillförordnad chef, är att anställningen anger villkoret att avveckla styrelseuppdraget i friskolan. Den skolan som omsätter 60 miljoner per år och gång på gång kritiserats av Skolinspektionen. Områdeschefen får, trots dubbla uppdrag utökat ansvar som tillförordnad skolchef.

Uppdraget anses inte konkurrera eftersom friskolan ligger i en annan kommun, anger svaret. Det kan trots kommunal tillhörighet kännas som ett smaklöst beteende att vara oanträffbar i tjänst. Det sticker i ögonen på föräldrar som har haft svårt att nå områdeschefen för att diskutera sina barns uteblivna skolgång. För en likvärdig skolgång behövs en närvarande pärla till chef. En diamant av rang, inte en sten i gruset. Kontaktuppgifter har saknats i kommunens interna system, men lyckats gå att få fram via Skälbyskolan, Citykyrkan och byggbolag som kan laga fönster och bära kartonger.

Friskolan drivs av Citykyrkan. Kan tillförordnad skolchef göra portarna vida till kommunens särskilda undervisningsgrupper? Hen bör öppna pärleporten, så att kommunens skolor görs tillgängliga. Eller nöjer hen sig med att installera kodlås på hela härligheten? Kan föräldrar swisha en bön till Citykyrkan? Det är rimligt att föräldrar nu får hålla i hatten – det är väldigt mycket ogräs i Eskilstunas skolrabatter och nedmonterade insatser. Låt oss be en bön, alternativt skänka en swish, så att elever slipper lida.

Pärlugglan

You May Also Like