Skollunch i läroverkets skolmatsal för folkskolans elever. Året är 1952 och fri skollunch var fortfarande något nytt. Foto: Gösta Mattsson.

Bilder som berättar – Fotoutställning i Strängnäs

Just nu pågår fotoutställning på fyra platser i Sörmland.

Bilder som berättar.

Klicka på fotografierna för att förstora så att hela bildtexten syns.

Bilder från vardag och fest, om vår väg till demokrati. Så här beskriver Sörmlands museum dessa fyra fotoutställningar:

Under 1900-talet förändrades Sverige till det öppna välfärdssamhälle vi har idag. Förändringar genomfördes inom politiken och ekonomin, i kulturen, på arbetsmarknaden, i näringslivet och föreningslivet. Vi fick ett friare och mer jämlikt samhälle, något vi idag tar för givet. Mycket har förändrats men mycket är också sig likt. Bilderna i denna utställning visar vardagliga och festliga händelser, men som alla utgör viktiga steg i denna förändring.

Under sommaren visas några exempel ur de fantastiska samlingar med fotografiska bilder som förvaras i våra offentliga arkiv och museer. Utställningen finns i Eskilstuna på Nybron, Oxelösund vid gästhamnen, Strängnäs vid Visholmen och Vingåker i Tennisparken.

Här i Strängnäs visas bilder ur Strängnässamlingen. Vi hoppas att dessa fotografier ger dig lust att leta vidare i Sörmlands museums databas “Sök i samlingarna”. Sedan 2008 förvaras bilderna från f.d. Strängnäs museum på Sörmlands museum.

Sörmlands museum i samarbete med Strängnäs kommun.

På ett staket invid minigolfbanan på Visholmen visas ett 20-tal gamla svartvita fotografiet. Jag har fotograferat av några av dessa bilder, som är kopierade och monterade på vädertåligt material.

Jag har för avsikt att även visa bilder från utställningarna i Eskilstuna, Vingåker och min gamla födelsestad Oxelösund. Det ska bli intressant att se vad som visas från Oxelösund och om jag känner igen mig i några av bilderna.

Rolf Waltersson

Dalsängsgatan i början på 1920-talet. Nödhjälpsarbeten var viktiga åren efter första världskriget. 1924 var arbetslösheten närmare 34 procent.
Det är vårmånaden april 1927 och Strängnäs Konsumtionsförening är på familjeutflykt, gökotta. Föreningen kom att spela en central roll i det framväxande samhället.
Försommar i början av 1920-talet. Byggnadsarbetare har troligen fackföreningsmöte vid Långberget, Strängnäs.
Pålningsarbete för badbrygga vid Visholmen. I bakgrunden syns en grushög som senare schaktades bort. Strandbadet blev färdigt 1923.
Översvämning vid Källparken 1915, troligen efter ett kraftigt skyfall. Då kan det vara bra med knäbyxor. Bonanders villa syns i bakgrunden. Foto. Anders Thunqvist.
Fotoutställning i Strängnäs.
Fotoutställning vid Visholmen i Strängnäs.

You May Also Like