Eskilstuna United jobbar med sociala projekt i prisade Hjärta United

Det handlar om integration, stöd till unga tjejer, medmänsklighet på äldreboenden och insatser under pandemin.

Hjärta United startade inte som ett formellt beslut av fotbollsklubbens styrelse, utan upprinnelsen var när spelarna Emelie Lundberg och Vaila Barsley såg en möjlighet att vid sidan av sina fotbollskarriärer ge tillbaka till samhället och vara en medmänsklig resurs för äldre i Eskilstuna.

Ur detta skapades Hjärta United med mål att ta sig an tuffa samhällsutmaningar. Projektet arbetar för att nå ut till människor som löper risk att hamna i utanförskap.

Eskilstuna United arbetar idag med 8 av 17 av FN:s globala mål för att skapa en mer hållbar kommun och värld.

Ett av inslagen är Ronjabollen, som är ett integrationsprojekt som drivs på skolor i bland annat Årby och Lagersberg. Genom fotboll som verktyg och värderingsövningar är syftet att skapa trygga miljöer för tjejer mellan 8 och 14 år i socioekonomiskt utsatta områden.

Ett annat är Care United som efter de enskilda spelarnas initiativ formaliserats för att bekämpa ensamhet och tristess med meningsfulla aktiviteter på serviceboendena Nålmakaren och Strigeln.

Under nuvarande kris kör föreningen ut mat till personer som tillhör riskgrupper för covid-19. Spelarna är också med och syr rockar på Mälarsjukhuset till sjukvårdspersonal, som vårdar smittade patienter.

2019 valde Svenska Fotbollförbundet ut Hjärta United, för att tävla om UEFA Foundation for Children-stipendiet. Som enda fotbollsförening i landet någonsin utsågs Eskilstuna United av europeiska fotbollsförbundet UEFA som stipendievinnare.

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like