Bild: Wilfried Pohnke / Pixabay.

Banklån med förhinder

“Så lånar du smart när du är över 60”, är rubriken på en artikel i Aftonbladet 29 september. Det är olika tips på hur man undviker hög ränta, till exempel på bolån.

Aftonbladet skriver:

De kreditprövningsregler som infördes 2017 innebär att bankerna numera måste ta hänsyn till framtida inkomster. Det här ställer till problem för den som är över 60 år och behöver ta ett lån för att exempelvis lägga om taket på villan. För de allra flesta sjunker inkomsterna med 40 procent efter pensioneringen Prognoserna pekar på att inkomstbortfallet blir ännu större i framtiden.

När jag läste artikeln kom jag osökt att tänka på ett citat. Jag tror det är från en Hasse- och Tage-revy där de driver med bankerna.

Banktjänstemannen:

“Vi lånar tyvärr bara ut pengar till folk som redan har pengar”.

Ja så kan det fungera. Är du fattig får du inte låna pengar. I alla fall inte på banken.

Jag bor i en gammal villa som jag fått överta efter mina föräldrar. De bolån jag har är inte höga. Men eftersom jag som pensionär ligger på gränsen till “fattigpensionär”, tvingas jag se över varenda krona man kan spara in.

Ett sätt skulle vara att flytta mina bolån till en annan bank som erbjuder lägre ränta i sina annonser. Så pass mycket lägre att jag skulle spara 400-500 kronor varje månad genom att flytta mina lån.

Och 400-500 kronor är mycket pengar för en fattigpensionär.

Man kan ju jämföra med de ynka 25 kronor i månaden som det nya inkomstpensionstillägget ger en fattigpensionär som har 9 000-9 167 kronor i pension.

Se även eFOLKET 5 juli 2021: “Pensionärer med 9 000 kronor i i pension får 25 kronor i månaden, minus skatt

Men efter samtal med banktjänstemannen blev det nobben. Man kunde inte bevilja mig lånet eftersom min pension är för låg.

Så nu måste jag ligga kvar med bolånet i min “gamla” bank, där jag alltså betalar en högre ränta.

Man undrar ju om man kan hamna i den situationen att min gamla bank säger upp mitt bolån och kräver att jag ska betala tillbaka den låneskuld jag har med motiveringen att “min pension är för låg”.

Min egen erfarenhet visar alltså att är man fattigpensionär kan man nekas bolån. Som fattigpensionär tvingas man betala högre ränta när man nekas lån där räntan är lägre.

Hur var det man sa i Hasse- och Tage-revyn:

“Vi lånar tyvärr bara ut pengar till folk som redan har pengar”.

Rolf Waltersson

Pensionärer med 9 000 kronor i pension får 25 kr i månaden, minus skatt

You May Also Like