Mässingsmärke från 1909.

Hur länge tvingas man leva med det koloniala arvet?

Jag kollade på Kunskapskanalen och en programserie, ”Livet på kontinenterna”. Avsnittet jag såg handlade om Australien och kontinentens geologiska historia. Bland annan fick man veta att Australien är på drift. Kontinenten rör sig norrut med en hastighet av 7 centimeter per år.

Man kom även in på de förödande skogsbränder som drabbat Australien under senare år. Lite som i förbifarten nämndes att dessa bränder delvis beror på att urbefolkningen aboriginernas kunskaper hur man hanterar skogsbränder gått förlorad i och med att politiken har varit att utrota urbefolkningens kunskaper, erfarenheter och sätt att leva.

Aboriginerna hade lärt sig att anlägga bränder för att förebygga genom att bränna gräs och sly över stora ytor så att inte blixtnedslag lika lätt kan sätta fart på oreglerade skogsbränder.

Den kunskapen har gått förlorad i och med att aboriginska barn i stor skala tvångsadopterades till vita familjer där de skulle göras kvitt sitt ursprung och bli som de vita.

Ungefär på samma sätt som i så många andra länder, även Sverige där samiska barn förbjöds tala samiska i sameskolorna när de skulle ”försvenskas”. Inte ”försvenskas” fullt ut utan främst att indoktrineras i kristna värderingar i stället för den okristliga samiska kulturen som ansågs fördärvlig.

I programmet visades även hur öppet rasistisk den koloniala brittiska officiella politiken var. Australien var ju en Brittisk koloni.

När jag efteråt snokar lite närmare om detta koloniala arv, som ännu ligger som ett ok över dagens Australien, hittar jag många märkliga saker. Bland annat bilder som illustrerar denna öppna rasism.

Det är ”White Australia policy song” (från 1910?) som handlar om ”Australia the White man´s land. The great national policy song”.

Refrängen i den ”klämmiga” rasistiska nationalsången från 1910; ”Australia, the White man´s land. Defended by the White man´s guns”. (se bifogad bild samt läs- och lyssnatips)

Det är mässingsmärke från 1909 att bära på rockslaget; ”Australia for the Australians. White Australia”. (se bild)

Det är tecknad bild ”cartoon” som hetsar mot icke-vita invandrare. En ”Mongolian Octopus” , en bläckfisk, som fångar och förgör allt det goda med sina slemmiga armar.

Det finns även en tecknad film , cartoon, på samma ämne.

Detta är fullt jämförbart med ”Kosackvalet” i Sverige 1928, då ”ryssen kommer och tar bondens kor” om man röstar på Arbetarpartiet.

Ett annat exempel på den brittiska kolonialismen och att Australien fortfarande är underkastat det ”stolta brittiska imperiet” är att Australien är en arvsmonarki där Charles III nu är Australiens formella statsöverhuvud.

1999 hade man en folkomröstning i Australien, då monarkisterna vann en knapp seger över de som ville att Australien skulle kasta av sig detta koloniala arv och göra Australien till en republik.

Den australiska flaggan har fortfarande den brittiska flaggan, union jack, i övre vänstra hörnet.

Man talar ibland om ”det sociala arvet”. Att barnen ärver föräldrarnas sociala svårigheter. Att det blir som en ”inlärd uppfostran” som går i arv till nästa generation – och till nästa.

Likaså att inom överklassen går rikedomarna i arv och att barnen lär sig hur man uppför sig i de finare salongerna, som att använda de olika besticken på rätt sätt och i rätt ordning.

Jag tror det var ”Skå Gustav”, Gustav Jonsson, legendarisk ledare för barnbyn Skå utanför Stockholm, som myntade begreppet ”det sociala arvet”.

Nu frågar man sig hur länge ”det koloniala arvet” ska föras vidare från generation till generation?

Jag läser under ”Australien – Seder och bruk”:

Eftersom Australien ännu formellt är en del av den brittiska monarkin spelas också ibland ”God Save the Queen” som nationalsång.

Men nu får man väl ändra till ”God Save the King”.

Annars har ju Australien ”Walzing Matilda” som en slags inofficiell nationalsång.

Lästips:

White Australian politik – Historia & Samhälle.

The Untold Generational Trauma From The White Australia Policy – YouTube (här finns en film med bland annat intervjuer med äldre aboriginer)

White Australian Song 1910 by W. E. Naunton (Historical) – YouTube (här kan ni gå in och lyssna på den rasistiska nationalsången från 1910)

Waltzing Matilda – eFOLKET. 29 maj 2022 (Australiens inofficiella nationalsång)

Australien har folkomröstat – Säger nej till erkännande av ursprungsbefolkningen – eFOLKET 16 oktober 2023

Australisk senator vägra ”svära trohet” enligt protokollet till Storbritanniens drottning Elisabeth II – eFOLKET. 3 augusti 2022

Rolf Waltersson

You May Also Like