Insändare: USA:s strategiska krig – utan slut

Mellanöstern i ruiner, Latinamerika nästa?

Uttalande antaget av Svensk-Kubanska Föreningen i Stockholm på Chemöte 16 juni 2018.

Efter att ha bidragit till förödande inbördeskrig och bombat stater och folkliga rörelser sönder och samman i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, har USA riktat sina planer mot Latinamerika, för att återta förlorad mark.

På ett par år har maktbalansen förskjutits tillbaka till före Venezuelas banbrytande Bolivarianska Revolution, som i samarbete med Kubas ledde till kostnadsfri allmän hälsovård, utbildning och växande välstånd, och bildandet av ALBA med Bolivia, Nicaragua, Ecuador och flera karibiska öriken, alfabetisering och ögonoperationer i hela Latinamerika och Karibien. 2010 bildade de Latinamerikas och Karibiens Gemenskap, CELAC, som drog undan marken för USAs kolonialdepartement OAS, och tog avstånd från USAs sista regelrätta militärkupp i Honduras 2009.

Dessa länder som enhälligt utropat Latinamerika och Karibien som Fredszon, utsattes redan under Obamas tid för USA:s omstörtande intresse. Och med Trump kom Gene Sharps metod för “mjuka kupper”, som lett till katastrof i Libyen, Syrien, Egypten mfl, också till användning fullt ut mot Venezuela, dock utan att ännu lyckas. Sen kom de “mjuka kupperna” i Argentina och Brasilien, som återupptog det militära
samarbete med USA som dragits ner på sparlåga i början av 2000-talet. Och USAs Sydkommando utvidgade sina militärbaser och samarbetet med militären i Latinamerika för att återta kontrollen över hela världsdelen. En militär Kondorplan såg dagens ljus.

I Miami invigdes “Konferensen om Välstånd och Säkerhet i Sydamerika” på inbjudan av USA och Mexiko, för att sedan flytta till USAs Sydkommando, som ansvarar för USAs militära operationen i Latinamerika och Karibien, där officerare informerade om militära planer för Central Amerika.

Hundratals organisationer i “Mellanamerikanska Röster” fördömde “denna militärpakt som ökar USAs Sydkommandos närvaro vid gränsen mellan Guatemala och Mexiko, och tillåter USA-militär att operera på mexikansk mark, utan motstycke i historien.” Sydkommandots planer för militärt angrepp på Venezuela är klara. Och det “mjuka kriget” är på gång i Nicaragua. Den USA-styrda mediemakten har lyckats förvrida synen även på krafter som kallar sig solidariska med Latinamerikas folk. Idag firar vi i Stockholm Che Guevaras 90-årsdag. Vi vill hedra Che genom att i solidaritet ansluta oss till de Mellanamerikanska Rösterna och uttalar särskilt vårt stöd till folken i Venezuela och Nicaragua i kampen mot USAs strategiska krig för kontroll över världsdelen.

Che lever! Kampen fortsätter!

Uttalande antaget av Svensk-Kubanska Föreningen i Stockholm på Chemöte 16 juni 2018.

P.S.: USA:s recept för mjuka kupper

 1. Uppmjukning
  • Anklagelser för korruption
  • mediekampanjer
  • desinformation
 2. Avlegitimering
  • Manipulering av ideologiska fördomar
  • anklagelser om censur, diktatur och totalitarism
 3. Social oro,
  • Gatubråk och -mobiliseringar
  • protester utan orsak
  • ockupation av offentliga institutioner
 4. Destabilsering,
  • Psykologisk krigföring
  • ryktesspridning
  • hävda att regeringen inte fungerar
  • demoralisering av säkerhetsstyrkorna
 5. Institutionernas sönderfall
  • Simulera inbördeskrig för att rättfärdiga imperialistiskt ingripande
  • Internationell isolering
  • Regeringens avgång
  • Statskupp

You May Also Like