Aron Etzler.

Aron Etzler sväljer klimatsvindlaren Bastanis framtidsfantasier

Aaron Bastanis bok “Full Automatic Luxury Communism”, om ett framtida drömsamhälle, där robotarna arbetar klimatsmart åt oss människor, har fått välvilliga recensioner i New York Times. Det är ju inte förvånande när högerns och storfinansens propagandatidningar gillar när vänstermänniskor, som drömmer om att robotar och teknikutveckling ska rädda världen. Mer uppseendeväckande är det att Aftonbladet kultursida höjer Bastanis hopkok på framtidsfantasier till skyarna:

Vänsterpartiet partisekreterare sväljer propagandapamfletten med hull och hår:

“Att läsa Aaron Bastanis bok innebär att introduceras i vår tids tekniska underverk. Självkörande bussar? Från och med 2020 i Stockholm. Rymdfärder för att undersöka möjligheten för gruvdrift på knappa metaller på meteorer och asteroider? Inleddes 2005 av Japan. Kartläggning av mänskliga gener för att förebygga och behandla sjukdomar? Tekniskt genomfört, inom ett årtionde så billigt att det kan göras rutinmässigt.”

Så skriver recensenten, Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler och fortsätter:

“Vad alla exempel har gemensamt är förutom sjunkande priser olika former av automatisering. Att det går att tillverka solceller flera miljoner gånger billigare nu än 1958 beror på ackumulerad kunskap, men framför allt på att vi kan låta robotar utföra arbetet.

Det drastiskt sjunkande priset kommer av det faktum att arbetet, när väl produktionsförloppet är klart, består av att upprepa exakt samma sak, eller som en iakttagare uttryckte det, av motsvarigheten till datorns “control+v, control+c.

Precis som människan en gång ersatte sin egen muskelkraft med hästen, och senare maskinen, ersätter vi den i dag med industrirobotar, 3D-printers och artificiell intelligens. Utvecklingen mot automatisering har funnits där sedan 1950-talet – så länge att vi hunnit avfärda den och glömma bort den.”

Människan har dessutom redan ersatt sin muskelkraft i hög utsträckningen inte bara av hästen utan framförallt med oljan, men även av de andra fossila bränslena. Eftersom varken Bastani eller Eztler förstår omfattningen av den fossila energi som måste ersättas, så rekommendera jag dem att åka ut till någon stor byggarbetsplats, skogsavverkning eller där dagens mekaniserade bönder skördar sina åkrar. Elektrifiera dessa arbetsplatser och förklara sedan hur solcellsdrivna robotmaskin till nästan ingen kostnad alls ska utföra dessa jobb.

I 150 år har de fossila bränslena varit mycket billiga att få fram, först de senaste femton åren har priset på oljan stigit, detta är den främsta orsaken till att de fossilfria energikällorna har börjat bli konkurrenskraftiga. Bastani/Etzler har inte insett att det är de fossila bränslena som har hjälpt oss att bygga det samhälle vi har idag. Hela dagens infrastruktur är anpassat för maskiner och fordon som använder fossila bränslen. Det är inte gjort i en handvändning att genomföra en förändring. Dessutom under en period då vi av klimatskäl måste fasa ut dem snabbt. Och skulle vi vänta ännu längre så kommer dessutom det för fordon bäst anpassade bränslet att ta slut. Vi har inte lång tid på oss att försöka ändra utveckling.

En fullständig robotisering är givetvis väldigt dyr, det vill säga det kommer att gå åt oerhört mycket material var av vissa nödvändiga ämnen det redan inom något decennium kommer att vara brist på. Dessutom krävs mängder av datakraft, vilket också betyder ökad åtgång på energi.

“Ifall digitalisering och artificiell intelligens också kan ersätta många service- och tjänstemannajobb försvinner samtidigt möjligheten att nå full sysselsättning med de medel som vi tagit för givna under decennier.

Det samhälle som kan fördela dessa enorma landvinningar skulle kunna bli ett samhälle byggt för människans verkliga potential, skriver Bastani. Det första samhället som präglas av ett överflöd som inte hotar planetens gränser.”

Den som har minsta hum om den klimat- och energikris som vi står inför och de problem som finns att ersätta dagens fossila bränslen med förnyelsebara, förstår att mänskligheten idag inte står inför en enkel uppgift. Det har nu varit känt i tiotals år att de ökade utsläppen av koldioxid kan innebära ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Vi har länge veta att enda vägen att möta detta hot är att minska utsläppen av koldioxid, det vill säga börja avveckla de fossila bränslena.

Trots otaliga politiska möten under 2000-talet, har i princip ingenting hänt, vi är idag mycket närmare en klimatkatastrof än vad vi var vid klimatmötet i Paris 2015. Då alla politiker påstod att nu hade man kommit överens om att rädda världen. Sedan dess har utvecklingen fortsatt att gå åt fel håll.

De förnyelsebara energialternativen sol- och vindkraft har visserligen ökat, men inte för att ersätta de fossila bränslena, Det har endast bidragit till den totala ökningen av energikonsumtionen.

Medierna rapporter ständigt om nya framgångar. Dock handlar dom inte om att de fossila bränslena minskar, utan mest om tekniska lösningar så att vi människor ska kunna fortsätta att flyga och köra bil och konsumera mera – men på ett klimatsmart sätt. En ekvation som naturligtvis inte går ihop.

“Bakom nästa hörn finns möjligheten att skapa det som Bastani provokativt och lätt ironiskt kallar för Fully automated luxury communism, fullt automatiserad lyxkommunism…

Bastanis bok förtjänar att diskuteras långt utanför vänstern. Inte minst för att återerövra den dialektik mellan produktivkrafter och klasskamp som ofta varit frånvarande i samhällsdebatten. Teknologi i sig löser inte mänsklighetens problem. Men teknik och samhällsförändring måste göra det.”

Det är klart att den borgerliga pressen gillar personer som instämmer i tanken på att vi kan fortsätta att konsumera mera, och inte kräver stopp för det ekonomiska slöseriet, den ekonomiska tillväxten, utan istället bejakar tekniska lösningar. Det är dock trist att människor som tillhör vänstern går på sådana skrönor som Aaron Bastanis.

Foste Hjälte

You May Also Like