Även långtidsarbetslösheten minskar visar färska siffror från Arbetsförmedlingen…

Arbetslösheten fortsätter att minska trots en osäker omvärld

I en tid av ekonomisk turbulens fortsätter arbetslösheten ändå nedåt, men i långsammare takt. Även långtidsarbetslösheten fortsätter att minska. Det visar de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen.

I slutet av augusti var närmare 335.000 personer arbetslösa, vilket är 64.000 personer färre än samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 6,6 procent från 7,7 procent på ett år. Trendmässigt fortsätter arbetslösheten att minska, men inte i samma takt som tidigare under året.

– Arbetslösheten är nu på en lägre nivå än före pandemin, men minskar i en långsammare takt än under återhämtningsfasen. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark, och även om det finns större osäkerhetsfaktorer framöver är den ekonomiska avmattningen ännu inte synlig på arbetsmarknaden, säger Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef.

Även långtidsarbetslösheten minskar

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var i augusti drygt 156.000. Det är en minskning med närmare 32.000 jämfört med motsvarande månad för ett år sedan.

– Det kommer, oavsett konjunkturläge, att finnas en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. Det är därför helt centralt att motivera och vägleda fler till utbildning som leder till arbete, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

You May Also Like