Foto: Enrique/Pixabay.

Kärnkraft är ingen koldioxidfri energikälla

Moderaternas recept att lösa klimatkrisen är en satsning på att bygga nya kärnkraftverk. En mycket dålig lösning eftersom byggandet av kärnkraftverk och brytningen av uran leder till mycket höga utsläpp av växthusgaser.

Kärnkraft är inte och har aldrig varit en koldioxidfri bränslekälla.

När varje cykel av energiutvecklingen beaktas hamnar kärnkraften långt efter sol och vind när det gäller CO2-utsläpp. Livscykelanalyser visar att kärnkraft, när varje steg tas med i beräkningen, faktiskt har ett större koldioxidavtryck än fossilgasanläggningar, och nästan dubbelt så mycket som vindenergi och en betydande mängd mer än solenergi.

Hur är detta ens möjligt om kärnkraften i sig inte producerar CO2-utsläpp? Det beror på att det finns koldioxidutsläpp i varje led i kärnbränslekedjan.

I själva verket, enligt Mark Z Jacobsen , professor i civil- och miljöteknik vid Stanford University, när man tittar på 100-åriga livscykeln för CO2-utsläpp från olika energikällor, är kärnkraft nära botten av stegen.

Fysikern Keith Barnham påpekar att förespråkare för kärnkraft flagrant ignorerar denna verklighet och stryker det faktum att uranbrytning är extremt kolintensiv:

“Kärnbränsleberedning börjar med brytning av uranhaltiga malmer, följt av krossning av malmen och sedan utvinning av uran från den pulveriserade malmen kemiskt. Alla tre stegen tar mycket energi, varav det mesta kommer från fossila bränslen. Det oundvikliga faktum är att ju lägre urankoncentration i malmen är, desto högre fossilbränsleenergi krävs för att utvinna uran.”

Detta betyder att ju fler kärnkraftverk som byggs desto mer uranmalm med låg koncentration av uran kommer att används, vilket leder till accelererande ökning av de fossila utsläppen från kärnkrftvek.

Se även:

Ökad konsumtion är orsaken till energi- och klimatkrisen

H Foste Hjälte

You May Also Like