Arbetslösheten bland ungdomar sjunker dubbelt så snabbt i Eskilstuna jämfört med rikssnittet

Ungdomsarbetslösheten har minskat snabbare i Eskilstuna än i riket som helhet – både på kort och på lång sikt. Arbetslösheten bland ungdomar i Eskilstuna var nere på 10,6 procent i maj – … Läs mer “Arbetslösheten bland ungdomar sjunker dubbelt så snabbt i Eskilstuna jämfört med rikssnittet”

Read more